Jablonec se připojí k memorandu na výstavbu bioplynové stanice

, autor: Autor: Volker Thies (Asdrubal) – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0

16.09.2022 - Statutární město Jablonec nad Nisou bude jedním ze signatářů memoranda, které se uzavírá k záměru výstavby budoucí bioplynové stanice v Liberci (BPS). Tu připravují Společnost MVV Energie CZ s Teplárnou Liberec v lokalitě dnešní čistírny odpadních vod (ČOV), kterou vlastní Severočeská vodárenská společnost (SVS).

Cílem uzavíraného memoranda je společný zájem smluvních stran využít biologicky rozložitelný komunální odpad v bioplynové stanici, jejíž výstavba je záměrem liberecké teplárny.

„Bioplynová stanice by měla využívat biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO), kaly z ČOV a ostatních komerčních i průmyslových biologických odpadů produkovaných na území Libereckého kraje. Výsledným produktem stanice bude biometan (zemní plyn), který se dále používá například pro výrobu tepla a pohon autobusů městské hromadné dopravy,“ popisuje náměstek pro ekonomiku a majetek Milan Kouřil a dodává, že záměr na využití biologicky rozložitelného odpadu je v souladu s krajskou a komunální odpadovou politikou. „BPS umožní Liberci a Jablonci nad Nisou i dalším městům a obcím na území kraje efektivní likvidaci bioodpadu jak z domácností, tak z městem vlastněných organizací, jako jsou nemocnice, školy, sociální služby atd. Současně partneři projektu získají podíl na výsledném produktu stanice, kterým bude vyráběný biometan,“ připomíná Kouřil.

Předpokládaná roční kapacita bioplynové stanice na zpracování bioodpadů je 20-30 tis. tun.

Účastníky memoranda jsou:

  • Liberecký kraj
  • statutární město Liberec
  • statutární město Jablonec nad Nisou
  • Severočeské vodovody a kanalizace a jejich organizace Mateo Solutions
  • MVV Energie CZ a Teplárna Liberec

„V Jablonci nad Nisou se množství biologicky rozložitelného odpadu za posledních deset let rapidně zvýšilo, loni to bylo 528 tun. Zdarma jej mohou Jablonečané odevzdávat v městských sběrných dvorech, kam loni lidé odložili 315,5 tuny bioodpadu z celkového množství,“ informuje Barbora Šnytrová z oddělení správy místního hospodářství s tím, že zbytek množství bioodpadu Jablonečané odložili při loňských 17 mobilních svozech.

Z loňské analýzy směsného komunálního odpadu vyplývá, že bioodpad tvoří 28,6 % hmotnosti nádob v sídlištní zástavbě a 24,6 % ve vilové zástavbě. „Vyseparováním této složky z černých popelnic by se mohlo získat okolo 1700 tun bioodpadu ročně,“ připomíná Šnytrová. To byl důvod, aby město připravilo na říjen pilotní projekt svozu bioodpadu u vybraných bytových domů. „Cílem je, aby bioodpad nekončil v černých nádobách na směsný odpad, ale aby se dále zužitkoval do podoby kompostu,“ vysvětluje Barbora Šnytrová.

Pilotní projekt spočívá v tom, že do vybraných, uzamykatelných přístřešků na kontejnery přibudou v říjnu hnědé nádoby na biologicky rozložitelný odpad. V každém by měly být dvě o objemu 240 litrů s týdenním svozem. Před zahájením projektu zorganizuje město školení pro předsedy společenství vlastníků vybraných domů a další zájemce, aby bylo jasné, co je a co není možné do hnědých nádob odkládat. Podrobné informace dostanou Jablonečané také v městském periodiku, tisku i prostřednictvím letáků doručených do schránek.

Vytvořeno 16.9.2022 13:57:54 | přečteno 258x | Petr Vitvar
Štítky: životní prostředí
 
load