Jablonec schválil převod bytů na Horní Proseči přímo na družstevníky

, autor: archiv MMJN

23.04.2021 - Jedním z hlavních bodů dubnového jednání jabloneckého zastupitelstva byl prodej ideálních spoluvlastnických podílů téměř třem stovkám družstevníků v bytových domech na Horní Proseči. Město tak definitivně uzavřelo dlouhá jednání s Bytovým družstvem Horní Proseč, kde dalo přednost dohodě ve prospěch jednotlivých družstevníků před řešením prostřednictvím případného soudního sporu.

Jablonec nad Nisou je tak jedním z měst, kde se podařilo nalézt smírné řešení problému, který na řadě míst republiky vznikl již v 90. letech minulého století. V té době také Jablonec nad Nisou chtěl oživit výstavbu bytů a využil proto bezúplatný převod pozemků od Pozemkového fondu ČR ke vzniku obytného souboru na Horní Proseči. „Výstavba necelých tří stovek bytů v několika etapách realizovalo společně město a bytové družstvo včetně společného financování a s využitím státní dotace. Právě podmínky dotace určovaly povinnost, aby město vlastnilo po dobu dvaceti let 51% podíl na všech nově vzniklých nemovitostech. Předpokládalo se, že po skončení této doby získají byty družstevníci, kteří v nich žijí a prostřednictvím družstva uhradili také značnou část nákladů výstavby,“ říká primátor Jiří Čeřovský.

Schválení převodu podílů města na bytech jednotlivým družstevníkům je závěrem poměrně složitého několikaletého procesu, kdy město plní své závazky ze smlouvy o společném postupu a dohody o narovnání uzavřené v roce 2021 s Bytovým družstvem Horní Proseč. „Cílem tohoto procesu bylo převést družstevníkům podíl družstva i města za co nejvýhodnějších podmínek a za cenu určenou nezávislými auditory,“ vysvětluje Čeřovský.

Převod podílů města nebyl z hlediska platné legislativy jednoznačnou a jednoduchou záležitostí, neboť město je při majetkoprávních operacích vázáno povinností převádět nemovitosti za ceny v místě a čase obvyklé, tedy pokud není řádně odůvodněn zájem města na jiném postupu. Město vedla snaha naplnit očekávání družstevníků, dořešit celou věc a jednotlivé podíly družstevníkům převedlo za ceny mezi 40,5 – 111 tisíci Kč na bytovou jednotku. „Zde zohlednilo zejména fakt, že se družstvo prostřednictvím svých členů značnou měrou podílelo na financování výstavby a po celou dobu hradilo údržbu objektů,“ připomíná primátor Čeřovský.

„Družstevníci dle rozhodnutí města mohou odkoupit spoluvlastnické podíly na bytech a pozemcích až do konce roku 2025, jelikož někteří nemají dosud splacené úvěry za koupi podílu od družstva,“ konstatuje Libuše Pavízová, vedoucí oddělení majetkoprávního jabloneckého magistrátu.

Město při tomto náročném majetkoprávním vypořádání upřednostnilo dohodu s družstvem a smírné řešení ve prospěch svých občanů před možnými spory, které se ve věci obdobných vypořádání objevily v jiných českých městech. Jeho postup je v souladu s metodickými doporučeními ministerstva a připravovala jej renomovaná advokátní kancelář se specializací na územní samosprávu. „Výhodou pro družstevníky je navíc fakt, že zaplacené prostředky zůstanou na Horní Proseči: v rozpočtu města bude vytvořena pro tuto lokalitu kapitola, z níž se pak budou čerpat finance na projekty týkající se území obytného souboru, jako jsou opravy chodníků a komunikací, hřišť apod.,“ uzavírá primátor Jablonce nad Nisou Jiří Čeřovský.

Vytvořeno 23.4.2021 13:34:47 | přečteno 618x | Petr Vitvar
Štítky: proseč nad nisou
 
load