Jablonec obhájil Oskara za nízkou produkci komunálního odpadu

, autor: archiv MMJN

19.01.2021 - Jablonec nad Nisou patří k největším městům v České republice s produkcí pod 150 kg odpadu na obyvatele za rok. Spolek Arnika udělil i v roce 2020 Jablonci nad Nisou Odpadového Oskara za nejnižší produkci směsného komunálního odpadu na obyvatele v kategorii měst nad 5 000 obyvatel v Libereckém kraji. Výborné výsledky má město díky dlouhodobé podpoře třídění i proto, že domácnosti platí za směsný komunální odpad podle jeho skutečné produkce, tzn. podle objemu nádoby a frekvence jejího vývozu.

Jablonečané dobře třídí a tuto snahu finančně ocení společnost Eko-kom, a.s.. V průběhu roku 2020 se vytřídilo 3 913 tun z barevných kontejnerů, sběrných dvorů, ze sběren a výkupen i ze školních sběrů. Vzhledem k vysoké hmotnosti tvořily největší podíl z celkového množství odpadu kovy, a to 1 349 tun. K dalším položkám patří 1 224 tun papíru, 736 tun skla a 604 tun plastů. „Za loňský rok přesáhne výše odměny pro Jablonec 6,8 mil. korun, které použijeme opět na provoz a zkvalitňování systému třídění odpadů. V průběhu roku 2020 se tak na řadě míst objevily nové kontejnery, u některých stanovišť se zvýšila četnost vývozů, vznikla nová stanoviště kontejnerů na tříděný odpad apod.,“ konstatuje ekonomický náměstek Milan Kouřil a dodává: „V roce 2020 kleslo množství směsného komunálního odpadu. V černých popelnicích a kontejnerech skončilo 6 399 tun odpadu, tedy o 52 tun méně než v roce 2019.“

Také odpadové hospodářství ovlivnil COVID-19. „Především se to projevilo v nárůstu množství obalového materiálu, protože lidé začali daleko více nakupovat v internetových obchodech. Zatímco v roce 2019 bylo v modrých kontejnerech 737 tun papíru, v loňském roce se jeho množství vyšplhalo o téměř 40 % na 1 022 tun,“ říká Barbora Šnytrová z oddělení správy místního hospodářství. Velkou měrou se na celkovém množství papíru podílejí školní sběry, které však loni kvůli uzavřeným školám pokleslo na 102 tuny. Kromě kontejnerů lze papír odevzdat i ve sběrnách a výkupnách, např. v ul. Belgická a Želivského.

Meziroční nárůst o 12 % zaznamenaly plasty. „Již několik let se mohou do žlutých kontejnerů kromě PET lahví odevzdávat též veškeré plasty z domácností a nápojové kartony (tetrapaky), které tvoří necelá 2 % obsahu žlutých kontejnerů, což odpovídá množství kolem 10 tun ročně,“ vypočítává Šnytrová, podle níž se osvědčily i šedé kontejnery. V Jablonci slouží už tři roky a od loňska jsou na 23 stanovištích. Množství odevzdaného kovového odpadu roste, za rok 2020 se takto vysbíralo téměř 15 tun. Skla se v Jablonci vytřídilo oproti roku 2019 o 30 tun více, celkově 736 tun, z čehož zhruba 30 % tvoří čiré sklo.

Hojně využívané jsou bílé kontejnery na použitý textil, jehož množství se vyšplhalo téměř na 135 tun. Jablonečané odevzdali také 26 tun nebezpečného odpadu, 37 tun pneumatik, 115 tun velkých elektrospotřebičů a 23 tun drobných, 248 plochých televizorů a monitorů. Na celkovém množství odpadu se v Jablonci významně podílí i ten velkoobjemový, který občané odevzdávají ve sběrných dvorech nebo při ambulantních svozech. V uplynulém roce se jednalo o 1 163 tuny. Na sběrných dvorech a při mobilních svozech mohou lidé odevzdávat také biologicky rozložitelný odpad, kterého bylo v roce 2020 celkem 453 tuny.

Vytvořeno 19.1.2021 8:10:12 | přečteno 842x | Petr Vitvar
Štítky: životní prostředí
 
load