Jablonec nad Nisou má schválený rozpočet na rok 2021

, autor: Petr Vitvar

19.02.2021 - Jablonečtí zastupitelé schválili rozpočet na rok 2021, který bude schodkový. Počítá s příjmy ve výši 938 mil. Kč a výdaji ve výši 1 183 mil. korun. Schodek ve výši 245 mil. Kč je kryt tzv. financováním, zahrnujícím jak zůstatky na běžných účtech města a prostředky ve správě aktiv, tak splátky úvěrů a dlouhodobých závazků.

Běžné výdaje jsou v rozpočtu plánované ve výši 911 mil. Kč, kapitálové výdaje ve výši 272 mil. Kč a splátky úvěrů včetně splátek dlouhodobého závazku realizovaných energetických opatření EPC jsou ve výši 20,5 mil. Kč. Položka na jmenovité akce činí 233 mil. Kč včetně investic do projektových dokumentací a velkých oprav.

„Návrh městského rozpočtu na rok 2021 se připravoval od pololetí loňského roku, prošel několika čteními, projednal jej finanční výbor a doporučil ke schválení. Koncipovali jsme jej podle skutečnosti a rozpočtu roku předchozího a naším cílem bylo udržet stabilizaci hospodaření a pokrýt všechny potřeby chodu města,“ říká ekonomický náměstek Milan Kouřil.

V roce 2020 obdržel Jablonec ze státního rozpočtu v důsledku koronavirové krize o 45,8 mil. Kč méně než v roce 2019. „Propad daňových příjmů byl obcím kompenzován nenávratným neúčelovým příspěvkem ze státního rozpočtu ve výši 1 250 Kč na obyvatele, pro Jablonec nad Nisou tato částka činila více jak 57 mil. korun,“ komentuje stav příjmů vedoucí odboru ekonomiky Kateřina Tuláčková a dodává, že kvůli panující pandemii byly příjmy pro rok 2021 navrhnuté v menší výši.

Pro rok 2021 se v rámci schváleného daňového balíčku změnilo rozpočtové určení daní ve prospěch obcí a krajů. „Poslední změna byla od 1. ledna 2018. Tehdy byl obcím navýšen podíl z celostátního výnosu daně z přidané hodnoty z 21,4 % na 23,58 %. Nyní se s účinností od začátku roku 2021 zvýšil podíl obcí z celostátního hrubého výnosu u všech daní z 23,58 % na 25,84 % a zrušilo se 40 % podílu z inkasa daně vybrané od osob samostatně výdělečně činných ve prospěch státu,“ přibližuje daňové změny náměstek Kouřil.

Rezervy rozpočtu 2021 jsou v objemu 72,5 mil. Kč a skládají se z 20milionové klasické rezervy, z rezervy na spolufinancování dotačních akcí z rozpočtu EU ve výši 1,5 mil. Kč a z rezervy na opravy ve výši 25 mil. Kč. Součástí jsou i rezervy po jednom milionu korun na opravy památek, krizové řízení či participaci.

„Nově pro rok 2021 je vytvořen milionový fond solidarity, který bude sloužit na pokrytí výpadků příjmů města kvůli poskytnutí případných úlev podnikatelům v důsledku pandemie. Z prodeje podílů bytů na Horní Proseči počítáme s 10 miliony na rozvoj dané oblasti a 12 milionů z nerozdělených prostředků zůstává v rezervě na opravy v kategorii B, které se uskuteční v případě příznivé finanční situace města,“ uzavírá náměstek.

Další informace

Vytvořeno 19.2.2021 11:14:16 | přečteno 880x | Petr Vitvar
Štítky: rozpočet , finance
 
load