Jablonec má schválený rozpočet

, autor: Petr Vitvar

17.02.2023 - Jablonečtí zastupitelé na svém únorovém zasedání schválili rozpočet města pro rok 2023, a to v historicky nejvyšším objemu 1,6 miliardy korun.

Navržený byl tak, aby mohl reagovat na aktuální ekonomickou situaci, kdy vysoká inflace zpomaluje ekonomický růst. Nově jsou do rezerv rozpočtu zařazené dvě nové položky, a to rezerva ENERGIE ve výši 31 mil. Kč a 13milionová rezerva INFLACE. Nově začne město také splácet 20milionový úvěr, který načerpalo na opravu bytového fondu.

Rozpočet města Jablonce nad Nisou pro rok 2023:

Zdroje celkem 1 559 mil. Kč Výdaje celkem 1 559 mil. Kč
daňové příjmy 982 mil. Kč běžné výdaje 1 235 mil. Kč
nedaňové příjmy 105 mil. Kč kapitálové výdaje 300 mil. Kč
kapitálové příjmy 29 mil. Kč splátky úvěrů 22 mil. Kč
transfery 118 mil. Kč
financování 323 mil. Kč

„Městský rozpočet pro rok 2023 je mým devátým v pořadí a musím říct, že je to po delší době jeden z nejsložitějších rozpočtů, které jsem připravoval. Všichni vnímáme ekonomické prostředí, v němž právě žijeme. Víme, že se zvyšovaly ceny energií i úrokové sazby, vývoj ekonomiky je poměrně těžko predikovatelný, proto sestavení rozpočtu nebylo úplně jednoduché. Na druhou stranu jako zásadní vnímám fakt, že se nám podařilo rozpočet postavit tak, aby byly zachované veškeré funkce města a provoz městských organizacích bez jakéhokoli omezení,“ uvádí jablonecký primátor Miloš Vele, který má zároveň na starosti městské finance.

Rozpočet roku 2023 počítá s příjmy ve výši 1,235 mld. Kč a výdaji ve výši 1,536 mld. Kč. „Rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let, tzv. financováním z vlastních zdrojů. V něm jsou zahrnuté jak zůstatky na běžných účtech a prostředky ve správě aktiv, tak splátky úvěrů a dlouhodobých závazků,“ doplňuje Kateřina Tuláčková, vedoucí odboru ekonomiky jabloneckého magistrátu, a dodává: „Celkový zůstatek na běžných i spořících účtech města zapojený do rozpočtu roku 2023 byl ke konci loňského roku ve výši přes 240 mil. Kč a ve správě aktiv bylo 71 mil. Kč. Rozpočet počítá také s možností v případě potřeby čerpat kontokorentní úvěr ve výši 11,5 mil. korun.“

Velkou pozornost tvůrci rozpočtu věnovali energiím a jejich nárůstu pro rok 2023. Z tohoto důvodu jsou vytvořené také zcela nové rezervy v rozpočtu, a to rezerva ENERGIE ve výši 31 mil. Kč a 13milionová rezerva INFLACE k pokrytí zvýšených nákladů z případného uplatňování inflační doložky u dodavatelských smluv. „Celkem jsme do rezerv uložili 103 mil. korun a v této částce jsou kromě dvou nových položek, klasické rezervy 20milionové a 30milionové určené na opravy zahrnuté také rezervy na dofinancování dotačních akcí, opravy památek, krizové řízení, participaci, nechybí ani tzv. rezerva PROSEČ ve výši 2,9 mil. Kč, která vznikla z prodeje bytů v této lokalitě a používat se bude na její rozvoj,“ jmenuje jednotlivé položky primátor Vele. Na rozvoj města je v novém rozpočtu počítáno s částkou převyšující 312 mil. korun, která zahrnuje jak náklady na investice včetně projektových dokumentací, tak i velké opravy.

„K největším investicím tohoto roku patří např. cyklopruhy Palackého - II. část, revitalizace sídliště Šumava, třetí etapa odkanalizování nám. B. Němcové, oprava mostu v ulici Pod Kynastem, opěrná zeď v ulici Pod Baštou, vodojem na Proseči, vodovod v ulici Na Palouku, výstavba hřiště ZŠ Arbesova nebo zateplení ZŠ Rychnovská,“ vypočítává náměstek pro rozvoj a digitalizaci Jakub Chuchlík. Co se týká správy městského majetku, pak nejrozsáhlejším projektem je modernizace a obnova veřejného osvětlení.

Vývoj hospodaření

Provozní saldo městského hospodaření se pohybuje od roku 2018 nad hranicí 200 mil. korun. Loňské hospodaření skončilo saldem ve výši přes 214 mil. korun.

„Dle tohoto ukazatele je Jablonec hodnocený jako finančně zdravé město. V letech 2018 a 2019 se podařilo dosáhnout částky převyšující 200 mil. Kč, v roce 2020 finanční kondice města posílila na nový rekord provozního salda téměř 239 mil. Kč, a i v roce 2021 a 2022 se přes nepříznivé vlivy podařilo udržet hodnotu provozního salda nad úrovní 200 mil. Kč,“ popisuje Kateřina Tuláčková.

Podle jejích slov se město snaží udržovat v rozumné výši finanční rezervy. Využívá kombinaci krytí vlastních závazků rezervami na účtech a v rozpočtu i z portfolia. Zůstatek finančních prostředků ke konci loňského roku přesahoval 300 mil. Kč. Zadlužení města kleslo v roce 2021 na 100 mil. Kč a tuto úroveň si drželo i v roce 2022, kdy čerpalo 20milionový úvěr na rekonstrukce bytů, který začne nyní splácet. „Dosud město splácí úvěr z roku 2018 za výstavbu pavilonu intenzivní medicíny v areálu nemocnice a od roku 2023 začne splácet také úvěr na opravy bytů,“ dodává Tuláčková.

V loňském směřovalo do obnovy majetku 107 mil. Kč a investice přesáhly 300 mil. Kč. Odpisy, tedy minimální potřebná částka na obnovu majetku, tvoří přibližně 80 mil. Kč.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
běžné příjmy 743 937 791 988 848 955 939 946 1 021 121 1 070 452 1 119 631 1 167 575
běžné výdaje 617 284 630 147 663 618 712 882 816 201 831 490 914 108 953 285
PROVOZNÍ SALDO 126 653 161 841 185 337 227 064 204 920 238 962 205 523 214 290

Graf - Vývoj provozního salda a výdajů na opravy

Jak vidí hospodaření města odborník

„Z mého pohledu na tom byl Jablonec po ekonomické stránce nejlépe v období let 2010-2018. V těchto letech město zásadně ozdravilo finance. Měl jsem velkou radost z toho, že moje rady tzv. padly na úrodnou půdu a Jablonec se tak stal příkladně hospodařícím městem, i když v roce 2010 bylo zatížené nesplacenými úvěry v objemu přes 450 mil. Kč a roční splátka přes 75 mil. Kč byla velkou zátěží pro městský rozpočet. Pro porovnání - částka 75 mil. Kč představuje minimální výši prostředků do oprav a údržby majetku města. Do budoucna by mě velmi potěšilo, kdyby se Jablonci podařilo ozdravit finance města a nastavit osvědčenou politiku prosperity. Ve výdajích doporučuji posílit investice např. do dopravního terminálu a bydlení, investovat do majetku, zejména do infrastruktury. Další mé doporučení je zastavit neúměrný růst provozních výdajů a zefektivnit hospodaření. V tomto směru vidím rezervy v oblastech zdravotnictví, odpadového hospodářství a dopravy. Na straně příjmů navrhuji narovnat do finanční reality např. pronájmy, dopravy, zavést koeficient daně z nemovitostí, tato daň je v ČR jedna z nejnižších na světě. Dále bych doporučoval modernizovat a zpřehlednit rozpočet města.“

Luděk Tesař, odborník na ekonomiku obcí

Další informace

Vytvořeno 17.2.2023 14:56:45 | přečteno 259x | Petr Vitvar
Štítky: rozpočet , finance
 
load