Jablonec má schválený rozpočet pro rok 2022

, autor: archiv MMJN

11.02.2022 - Jablonec nad Nisou bude v roce 2022 hospodařit s rozpočtem ve výši 1,4 mld. korun. Cílem bylo vytvořit rozpočet reálný a odpovídající potřebám města. Investice do rozvoje jsou plánované ve výši 418 mil. korun, dalších více než 100 mil. je určených na opravy a obnovu majetku města, rezervy se rovnají 46 milionům korun, v případě nutnosti je k čerpání připravený také kontokorentní úvěr ve výši 45 mil. korun.

Návrh rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou na rok 2022 prošel třemi čteními a finanční výbor jej na konci ledna doporučil ke schválení. „Rozpočet pro rok 2022 jsme plánovali již od pololetí loňského roku. Naším cílem bylo sestavit rozpočet reálný, odpovídající potřebám města. Koncipovali jsme jej podle skutečnosti a rozpočtu loňského roku, s ohledem na loňský rok a očekávaný pozvolný růst ekonomiky dáváme do rozpočtu částku daňových příjmů o necelá 3 % vyšší, než bylo inkaso v roce 2021,“ říká jablonecký ekonomický náměstek Milan Kouřil s tím, že sestavení rozpočtu na rok 2022 cílilo na udržení stabilního hospodaření města.

„Rezervy města jsou v objemu 46 mil. korun, tvoří je klasická dvacetimilionová rezerva, na spolufinancování dotačních akcí je určená částka 1,8 mil. Kč. Na opravy je rezervováno 10 mil. korun, po milionu je vyčleněno na opravy památek, na krizové řízení a na participativní projekty. Nová je od roku 2021 desetimilionová rezerva Proseč, která vznikla z prodeje bytů na tamním sídlišti a je určená na rozvoj pouze této lokality,“ pokračuje náměstek Kouřil.

Vývoj hospodaření statutárního města

V letech 2018 a 2019 se podařilo dosáhnout provozního salda přes 200 mil. Kč, v roce 2020 finanční kondice města posílila na nový rekord salda téměř 239 mil. Kč. „I v roce 2021 se podařilo udržet hodnotu provozního salda nad úrovní 200 mil. Kč. Město se snaží udržovat v rozumné výši finanční rezervy. Využívá kombinaci krytí svých závazků rezervami na účtech a v rozpočtu i z portfolia,“ vysvětluje Kateřina Tuláčková, vedoucí odboru ekonomiky jabloneckého magistrátu, a dodává: „Zůstatek finančních prostředků ke konci roku 2021 byl téměř ve výši 280 mil. Kč. Zadlužení loni kleslo na 100 mil. Kč, přičemž město splácí jen úvěr z roku 2018 na úhradu investičních nákladů spojených s výstavbou pavilonu intenzivní medicíny. V roce 2021 a 2022 má město možnost čerpat úvěr na opravy bytů až do výše 20 mil. Kč, který začne splácet od roku 2023.“

Zastupitelé schválili kontokorent

Rozpočet pro rok 2022 je navržen tak, aby mohl reagovat na vývoj v souvislosti s epidemií, jejím dopadem na ekonomiku a přizpůsobovat se aktuální situaci. Ať už možností čerpat předjednaný kontokorentní úvěr v případě nenadálých výdajů a aktuálního dočasného nedostatku finančních prostředků, nebo využití rezerv.

„Město Jablonec nad Nisou otevírá kontokorentní úvěr téměř každý rok na operativní řízení svého cash flow, v posledních 13 letech poskytovala městu tento úvěr vždy Komerční banka, a.s.,“ říká Kateřina Tuláčková s tím, že KB mimo jiné v minulých obdobích poskytla nejlepší podmínky pro kontokorentní úvěr a schválila navýšení limitu čerpání na 70 mil. korun.

V hlavní roli kanalizace

Letos Jablonec plánuje investice do nového nebo do rekonstrukcí již existujícího majetku ve výši 287 mil korun. Na dopravu a infrastrukturu plánuje město vydat z rozpočtu 160 mil. korun, na rekonstrukci školských zařízení a radnice více jak 35 mil. korun, na přípravy nových investic je vyčleněno přes 28 mil. korun, 51 milionů je určených na sportoviště a volnočasové areály.

„Finančně nejnáročnější letošní realizací budou obě části cyklopruhů v ulici Palackého za celkem 40,5 mil korun, k němuž se váže také nové veřejné osvětlení, nasvícené křižovatky, chodníky, zeleň, přechody a cyklolávka. Na investici tohoto projektu už máme přidělenou 16 milionovou dotaci. S investicí za téměř 24 mil. korun počítáme také při realizaci retenční nádrže pod Anenským náměstím společně s kanalizační stokou v ulici Dvorská a částí stoky v ulici Soukenná včetně kanalizačních šachet. Celý projekt pak završí finální asfaltový kryt komunikací,“ vysvětluje náměstek pro rozvoj města Petr Roubíček. Podle něj je další velkou investicí, s níž nový rozpočet počítá, dokončení rekonstrukce ulice Stará osada, která započala loni. „Za rekonstrukci veřejného osvětlení a komunikace včetně nové dešťové kanalizace letos zaplatí město téměř 16 mil. korun,“ doplňuje náměstek Roubíček.

Rekonstrukci komunikací a kontejnerových stání, výstavbu nových parkovacích míst a dětských hřišť včetně úpravy zeleně čeká sídliště Šumava. V rozpočtu je na tento projekt rezervováno 25 mil. korun. Více jak 16 mil. korun přispěje město na odkanalizování Kokonína, 11,3 mil. korun je připravených na rekonstrukci druhé části ulice Lesní, a to od železničního přejezdu po křižovatku s ulicí Lesní stezka – Liliová.

„V tomto projektu počítáme s rozšířením komunikace v úseku po křižovatku s ulicí Zelenou na celkových šest metrů a vytvořením parkovacích zálivů i chodníkem na jedné straně,“ popisuje Petr Roubíček a pokračuje: „Velkou investicí bude také start budování zázemí jablonecké přehrady, a to na mšenském břehu, na což je vyčleněno 13 mil. korun, nebo retoping umělého povrchu atletické venkovní dráhy a sektorů na Střelnici za 23 milionů.“

V rozpočtu investičních akcí je zahrnuto mnoho dalších projektů, jako parkoviště v ulicích Hluboká a Na Roli, hřiště u ZŠ Arbesova, projekt Moderní inovativní školy, který se týká ZŠ Šumava. „Čekají nás také zajímavé projektové práce, a to pokračování v projektování Terminálu VOD, skateparku, MŠ U Přehrady atd.,“ uzavírá Petr Roubíček.

Plánované jsou i opravy majetku města

Také odbor technický má v rozpočtu rezervované částky na opravy městského majetku. Deset milionů korun je určených na modernizaci a obnovu veřejného osvětlení, na opravy komunikací je vyčleněna částka 30 mil. Kč.

„Opravíme také další městský most, a to u MŠ v Nové Pasířské za 3,8 mil. Kč. se 3 mil. korun počítáme na opravu komunikace a vybudování parkoviště u MŠ v ulici Dolní v Kokoníně, více jak 5 mil. korun je určeno na fasádu Speciální ZŠ v ulici Liberecká, 3 miliony na opravu hřiště ZŠ Rychnovská a další 2,7 mil. korun připraví prostory pro navýšení kapacity stejné školy. Pokračovat budeme také v rekonstrukci městských bytů, počítáme s částkou přes 23 mil. korun,“ informuje náměstek pro ekonomiku a majetek Kouřil.

Další informace

Vytvořeno 11.2.2022 13:15:54 | přečteno 812x | Petr Vitvar
Štítky: rozpočet , finance
 
load