Jablonec i nadále nabízí Tichou linku

, autor: Petr Vitvar

08.01.2021 - Statutární město Jablonec nad Nisou prodloužilo smlouvu s organizací Tichý svět na zápůjčku dvou tabletů. Ty úřad používá pro komunikaci s klienty s poruchami sluchu nebo neslyšícími.

K projektu Bezbariérová komunikace pro neslyšící se Jablonec připojil v roce 2018. Prostřednictvím tabletů od organizace Tichý svět je možné se připojit na Tichou linku, kde je připravený tlumočník k překladu hovoru do znakového jazyka nebo k jeho přepisu. Tím je snazší komunikace mezi úředníky a neslyšícími.

„Je dobře, že jsme smlouvu na Tichou linku prodloužili. Není sice úplně masově využívaná, přesto má svůj velký význam pro nás i pro naše klienty s poruchami sluchu nebo zcela neslyšící. Ne každý neslyšící rozumí psanému textu, zpravidla jsou to jen ti, kdo přišli o sluch v pozdějším věku. Neslyšící od narození používají znakový jazyk, jenž se od běžného psaného jazyka liší. A k porozumění právě pomáhá Tichá linka,“ říká náměstek pro oblast sociální David Mánek.

Tablety jsou na jablonecké radnici k dispozici dva, a to na odboru sociálních věcí a zdravotnictví, ve 3. patře ve dveřích č. 317 a ve 4. patře dveře č. 436 vždy označených piktogramem v podobě částečně přeškrtnutého ucha. „K práci s tablety máme zaškolené pracovnice. Na předem dojednanou schůzku může být tablet k dispozici i na jiném místě úřadu než ve jmenovaných kancelářích, třeba na odboru správním v budově v Komenského ulici,“ dodává Mánek.

„Tlumočník Tiché linky na obrazovce překládá buď do znakového jazyka a naopak, nebo přepisuje mluvený text do psaného,“ vysvětluje způsob tlumočení vedoucí sociálního odboru Martina Rosenbergová, jedna ze zaškolených pracovnic. Ta po dvouleté zkušenosti s Tichou linkou na jablonecké radnici říká: „Možností komunikovat s neslyšícími se nám podařilo zbourat jednu z dalších bariér, která bránila dostatečné pomoci právě této skupině osob. Nyní máme jistotu, že s ní můžeme řešit i složitější problémy, navíc nepotřebujeme tlumočníka, který by byl fyzicky přítomen. Těch je v našem kraji velký nedostatek. Spolupráce s organizací Tichý svět nám umožnila rychlejší a mnohem vstřícnější přístup k lidem se sluchovým postižením.“

Organizace Tichý svět začala s tlumočením online do znakové řeči prostřednictvím tabletů nejprve v nemocnicích, kde tento způsob komunikace dobře funguje. Poté jej nabídla také úřadům v rámci projektu Bezbariérová komunikace pro neslyšící. Jablonci nad Nisou nabídla spolupráci v září roku 2018 se zápůjčkou tabletů na dva roky po dobu trvání projektu. Nyní je zápůjčka zařízení limitovaná pouze životností zařízení.

Další informace

Vytvořeno 8.1.2021 13:18:56 | přečteno 506x | Petr Vitvar
load