Jablonec hledá členy do okrskových volebních komisí

25.08.2022 - Statutární město Jablonec nad Nisou hledá zájemce o členství v okrskové volební komisi (OVK) pro volby do Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou, které se uskuteční ve dnech 23. a 24. září 2022.

Pokud máte zájem o členství v některé z jabloneckých okrskových volebních komisí, kontaktujte odbor Kancelář tajemníka, Pavlínu Reichelovou, (reichelova@mestojablonec.cz), nebo Šárku Rašínovou, tel. 483 357 545 (rasinova@mestojablonec.cz). Do e-mailu uveďte jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště (příp. doručovací adresu), telefon a e-mail.

Přihlášení neznamená automatické zařazení do komise. Na základě volebního zákona se musí nejdříve zohlednit delegátní listiny volebních stran. O zařazení budou žadatelé informovaní písemně na adresu (a e-mailem).

Členem OVK může být státní občan ČR a státní občan jiného členského státu EU, který je přihlášený k trvalému pobytu v obci na území ČR, případně k přechodnému pobytu, jde-li o cizince, jenž alespoň v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let (v den prvního zasedání OVK). Dotyčný nesmí kandidovat ve volbách do jabloneckého zastupitelstva a nesmí být shledána ani jiná překážka výkonu volebního práva.

Povinností člena komise je zúčastnit se prvního zasedání OVK, na kterém členové skládají slib a losují předsedu a místopředsedu komise, kteří jsou pak povinní zúčastnit se rovněž školení k volbám. Za práci ve volebních komisích náleží předsedovi 2 200 Kč, místopředsedovi 2 100 Kč a 1 800 Kč získají ostatní členové komise.

První zasedání OVK, školení k volbám a školení ČSÚ k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování se uskuteční ve středu 31. srpna.

Vytvořeno 24.8.2022 13:30:49 | přečteno 440x | Jana Fričová
load