Jablonec daruje spoluvlastnické podíly dvěma bytovým družstvům

, autor: archiv MMJN

18.03.2022 - Statutární město Jablonec nad Nisou daruje spoluvlastnické podíly dvěma bytovým družstvům. Podmínkou je, že družstva poté převedou byty včetně podílu na stavební parcele na své členy. Jde o další řešení spoluvlastnictví nemovitostí s bytovými družstvy. Průlomovým bylo v této věci řešení spoluvlastnictví města a Bytového družstva HORNÍ PROSEČ v loňském roce.

Tentokrát se jedná o Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec, kde má město spoluvlastnický podíl ke 12 bytovým jednotkám v nástavbách domů v ulici Boženy Němcové. Druhým je Stavební bytové družstvo LIAZ, zde má město spoluvlastnický podíl u objektů v ulicích Horská a Lesní (objekt a pozemek), u objektu ve vrkoslavické ulici Kolmá (objekt) a k 12 bytovým jednotkám v nástavbě domů v ulici Žitná.

„S těmito družstvy město uzavřelo smlouvy o sdružení finančních prostředků. V nich se strany zavázaly, že nejpozději do 30 dnů od uplynutí 20 let od data zápisu stavby v katastru nemovitostí uzavřou smlouvu o bezúplatném převodu spoluvlastnického podílu města na SBD,“ vysvětluje rozhodnutí města jablonecký náměstek pro ekonomiku a majetek Milan Kouřil.

Problematiku spoluvlastnictví nemovitostí (domy, bytové a nebytové jednotky a pozemky) s bytovými družstvy řeší Jablonec nad Nisou už delší dobu. „Jako první město řešilo, a v současné době již dořešilo, spoluvlastnictví s Bytovým družstvem Horní Proseč. Na město bylo už převedeno 12 bytů zvláštního určení, 285 bytů a čtyři garáže se postupně převádějí do vlastnictví členů bytového družstva,“ říká náměstek Kouřil s tím, že k letošnímu 4. březnu přišlo na majetkoprávní oddělení 138 žádostí o koupi bytu, přičemž ke stejnému datu bylo vlastnické právo převedeno na 85 členů družstva. Zbývající žádosti jsou rozpracované.

„Právě na toto úspěšné řešení v Horní Proseči navazuje spoluvlastnictví s dalšími bytovými družstvy, s nimiž město uzavřelo smlouvy o sdružení finančních prostředků k financování staveb z Programu podpory výstavby nájemních bytů postavených s podporou Státního fondu rozvoje bydlení,“ připomíná Milan Kouřil.

Městu zbývá ještě dořešit spoluvlastnictví s Bytovým družstvem Nisa v domě v ulici F. L. Čelakovského. Kolaudace objektu byla v roce 2003, proto vypořádání po 20 letech bude řešené v roce 2023.

Vytvořeno 18.3.2022 13:21:03 | přečteno 472x | Petr Vitvar
Štítky: finance
 
load