Individuální dotace z městského rozpočtu

, autor: Radka Baloghová

21.04.2023 - Hned několik individuálních dotací z městského rozpočtu schválili jablonečtí zastupitelé na svém posledním zasedání. Všechny jsou z oblasti sociální, je mezi nimi i pilotní projekt pro práci s mládeží ve večerních ulicích města.

„Tou první bylo poskytnutí individuální dotace ve výši 3,8 mil. Kč Diakonii ČCE-středisku v Jablonci nad Nisou na podporu sociálních služeb v roce 2023: terénní pečovatelskou službu, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kruháč a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

„Diakonie ČCE požádala o individuální dotaci na rok 2023 z rozpočtu města, protože nemůže žádat o dotaci v rámci Dotačního programu pro registrované poskytovatele sociálních služeb, jelikož její činnost podporuje projekt Centrum terénních a ambulantních služeb v Jablonci nad Nisou,“ vysvětluje jablonecká náměstkyně pro oblast humanitní Jana Hamplová.

Projekt byl spolufinancován EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a realizován v rámci Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ) Liberec – Jablonec nad Nisou a jeho udržitelnost je do roku 2025. Díky němu byla přestavěná budova v blízkosti křižovatky U Zeleného stromu a vznikl zde prostor pro několik služeb pod jednou střechou.

Název projektu Druh sociální služby Požadavek
Centrum terénních a ambulantních služeb v Jablonci nad Nisou Terénní pečovatelská služba 1 604 400 Kč
Centrum terénních a ambulantních služeb v Jablonci nad Nisou Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kruháč 1 474 000 Kč
Centrum terénních a ambulantních služeb v Jablonci nad Nisou Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi na území ORP Jablonec 740 000 Kč
Požadavek celkem 3 818 400 Kč

Také další individuální dotace je určená Diakonii ČCE – středisku v Jablonci nad Nisou. Ta požádala o částku ve výši 380 tis. korun na úhradu pilotního Peer programu pro neorganizované děti a mládež v ulicích města Jablonec nad Nisou.

„Dotace je určená na realizaci pilotního projektu dvou terénních peer pracovníků na půl úvazku, kteří budou pracovat v podvečerních hodinách na veřejných městských prostranstvích. Cílem je navázat kontakt s neorganizovanými skupinami dětí a mládeže, které tráví většinu volného času na ulici, tím se dostávají do konfliktu s občany a zákonem. Úkolem terénních pracovníků bude zjistit, proč takto tráví svůj čas, a nabídnout jim vhodnou alternativu,“ popisuje projekt náměstkyně Hamplová a dodává: „Projekt vychází z práce komise prevence kriminality a realizovat se bude společně s městskou policií.“

Poslední individuální dotaci schválili jablonečtí zastupitelé zapsanému spolku Tatrhy. Dotace je ve výši 480 tis. korun a je určená na financování běžného provozu centra pro ukrajinské uprchlíky.

Zapsaný spolek Tatrhy, z. s., požádal o individuální dotaci na financování integračních aktivit pro ukrajinské uprchlíky, které provozuje v centru Krajanka v ulici Generála Mrázka. „Centrum zahájilo provoz v lednu 2023 a v současné době zapsaný spolek Tatrhy čerpá individuální dotaci 250 tis. Kč z rozpočtu města určenou na běžný provoz komunitního centra Krajanka. Tu mu město přiznalo na období leden – duben 2023. Aktivity Krajanky navázaly na chod integračního centra Sokolka,“ říká Jana Hamplová. Celkové provozní náklady Sokolky činily v období březen-prosinec 2022 celkem 931 tis. korun, z čehož 483 tis. hradilo provoz, 423 tis. bylo na mzdy ukrajinských koordinátorek, výdaje na drobný materiál a potraviny pro uprchlíky se rovnal 25 tis. korunám.

Cílem komunitního centra Krajanka je podpora a pomoc lidem z Ukrajiny. Nová individuální dotace 480 tis. korun plynule naváže na předchozí podporu komunitního centra Krajanka. „Finance užijí na materiál, energie, služby a osobní náklady - poloviční úvazek pracovnic, které budou k dispozici také pro odbory města Jablonec nad Nisou v případě, že bude potřeba pomoc s tlumočením a komunikací s ukrajinskými uprchlíky,“ doplňuje Hamplová.

Vytvořeno 21.4.2023 14:26:32 | přečteno 279x | Petr Vitvar
load