Hospodaření za rok 2021 skončilo přebytkem

, autor: Petr Vitvar

20.05.2022 - Statutární město Jablonec nad Nisou má schválený závěrečný účet. V roce 2021 hospodařilo s provozním saldem 206 mil. korun. Po roce 2020, kdy město mělo historicky nejlepší výsledek, provozní saldo mírně pokleslo, i přesto hospodaření Jablonce skončilo přebytkem 92,5 mil korun.

„Rozpočtové hospodaření probíhalo v roce 2021 v souladu se schváleným rozpočtem a následujícími rozpočtovými opatřeními. Průběžným sledováním rozpočtových příjmů, především daňových, a odpovídajícím postupným čerpáním výdajů, jsme dosáhli stabilního finančního prostředí,“ konstatuje náměstek pro ekonomiku a majetek města Milan Kouřil. Rozpočet na rok 2021 byl ve výši 1 203 127 tis. Kč, v průběhu roku pak radě a zastupitelstvu města odbor ekonomiky předložil celkem 14 rozpočtových opatření.

V roce 2021 město dosáhlo celkových příjmů ve výši 1 166 mil. Kč a celkových výdajů ve výši 1 073 mil. Kč. Hospodaření Jablonce skončilo přebytkem 92,5 mil. korun a provozní saldo činilo 206 mil. korun. Město uhradilo splátky v souhrnné výši 20,1 mil. Kč a k uhrazení zbývá něco přes 123 mil. korun. Pro srovnání v roce 2020 měl Jablonec příjmy ve výši 1 070 mil. Kč, výdaje se rovnaly 831 milionům, provozní saldo činilo 239 mil., splátky se rovnaly částce 45 mil. a zbývalo uhradit 140 mil. korun. Na daních ze státního rozpočtu město loni obdrželo 729 mil. Kč, což je oproti roku 2020 o 69 mil. Kč více a o 23 mil. Kč více než v roce 2019.

„Hospodaření se podařilo udržet i přes probíhající pandemii na velmi dobré úrovni. Úvěr ve výši 150 mil. Kč od Komerční banky z roku 2017 má zůstatek 99 999 600 Kč. Na splátkách úvěrů město uhradilo 16 666,8 tis. Kč, na splátkách energetických opatření EPC 3 819 tis. Kč,“ vypočítává Kateřina Tuláčková, vedoucí odboru ekonomiky jabloneckého magistrátu.

„V roce 2021 město uzavřelo s ČSOB smlouvu o účelovém úvěru ve výši 20 mil. Kč na opravy bytového fondu, na něž jsme do konce roku načerpali 3,9 mil. Kč,“ připomíná náměstek Kouřil.

Zůstatek finančních prostředků byl k 31. 12. 2021 ve výši 300 129 tis. Kč, z toho zůstatek na účtech města ve výši 104 529 tis. Kč. Auditor v závěru své zprávy o hospodaření města uvedl, že nezjistil žádné chyby a nedostatky.

Další informace

Vytvořeno 20.5.2022 14:08:01 | přečteno 213x | Petr Vitvar
Štítky: rozpočet , finance
 
load