Dotace pro registrované sociální služby

, autor: Petr Vitvar

22.04.2022 - Zastupitelstvo města projednalo a schválilo návrh na rozdělení dotací pro spolufinancování sociálních služeb z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou na rok 2022 a 2023.

Na podzim roku 2021 zastupitelé schválili víceleté financování sociálních služeb jejich poskytovatelům registrovaným v Libereckém kraji na období let 2022-2023 a v rozpočtu k tomu účelu alokovalo 8,6 mil. korun. skutečně nyní rozdělili 8,2 mil. Kč.

„Do dotačního programu se pro období 2022-2023 přihlásilo 17 oprávněných žadatelů, kteří požádali o dotace na 33 druhů sociálních služeb v celkovém finančním objemu 8 368 058 Kč, skutečný objem rozdělených financí se rovná částce 8 223 000 Kč,“ vypočítává náměstek pro oblast sociální David Mánek.

 1. Advaita, z.ú., služby odborné sociální poradenství, částka 374 000 Kč,
 2. Advaita, z.ú., služby následné péče, částka 260 000 Kč,
 3. Advaita, z.ú., služby terapeutické komunity, částka 240 000 Kč,
 4. Anděl Strážný, z.ú., služby tísňové péče, částka 147 000 Kč,
 5. Centrum LIRA, z.ú., služby rané péče, částka 577 000 Kč,
 6. Centrum LIRA, z.ú., sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra, částka 475 000 Kč,
 7. Centrum pro integraci cizinců, o.p.s., služby odborné sociální poradenství, částka 213 000 Kč,
 8. Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s., služby osobní asistence, částka 758 000 Kč,
 9. Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s., odlehčovací služby, částka 161 000 Kč,
 10. Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s., odborné sociální poradenství, částka 18 000 Kč,
 11. Compitum, z.s., sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, částka 215 000 Kč,
 12. Déčko Liberec, z.s., služby odborné sociální poradenství, částka 214 000 Kč,
 13. Fokus Liberec, o.p.s., služby sociálně terapeutické dílny, částka 20 000 Kč,
 14. Fokus Liberec, o.p.s., služby podpora samostatného bydlení, částka 220 000 Kč,
 15. Fokus Liberec, o.p.s., služby sociální rehabilitace, částka 79 000 Kč,
 16. Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., odlehčovací služby, částka 60 000 Kč,
 17. Charita Liberec, evidovaná právnická osoba, služby azylové domy, částka 300 000 Kč,
 18. Charita Liberec, evidovaná právnická osoba, služby azylové domy, částka 300 000 Kč,
 19. Laxus, z.ú., služby odborné sociální poradenství, částka 75 000 Kč,
 20. Most k naději, z.s., služby kontaktní centra, částka 300 000 Kč,
 21. Most k naději, z.s., služby domy na půl cesty, částka 150 000 Kč,
 22. Most k naději, z.s., služby terénní programy pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, částka 300 000 Kč,
 23. Naděje, z.s., služby noclehárny, částka 278 000 Kč,
 24. Naděje, z.s., služby azylové domy, částka 555 000 Kč,
 25. Naděje, z.s., služby nízkoprahová denní centra, částka 420 000 Kč,
 26. Naděje, z.s., služby terénní programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, částka 404 000 Kč,
 27. Naděje, z.s., služby terénní programy pro osoby bez přístřeší, osoby v krizi a osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, částka 110 000 Kč,
 28. Rodina24 z.ú., služby osobní asistence, částka 295 000 Kč,
 29. Rodina24 z.ú., služby domovy se zvláštním režimem, částka 385 000 Kč,
 30. Rytmus Liberec, o.p.s., služby sociální rehabilitace, částka 152 000 Kč,
 31. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek, pracoviště Jablonec
 32. nad Nisou, služby odborné sociální poradenství, částka 38 000 Kč,
 33. Tichý svět, o.p.s., služby sociální rehabilitace, částka 98 000 Kč,
 34. Tichý svět, o.p.s., tlumočnické služby, částka 32 000 Kč.
Vytvořeno 22.4.2022 12:00:49 | přečteno 123x | Petr Vitvar
load