Dodatečně přiznaná dotace si vynutila aktualizaci projektu

, autor: Petr Vitvar

16.09.2022 - Loni v únoru předložilo město Jablonec nad Nisou do 146. výzvy Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) 2014-2020 dvě žádosti o dotace z EU, a to na projekt Zateplení a Vzduchotechnika ZŠ Jablonec nad Nisou – Kokonín.

Celkové náklady projektu byly 12,4 mil. Kč, město požádalo o pětimilionovou dotaci, ale nezískalo ji. Letos v červenci se však zvýšila alokace výzvy a městu byla dotace dodatečně přiznaná. Aktualizace projektu ukázala vyšší náklady.

Podmínkou dodatečného přiznání dotace je ukončená realizace nejpozději do konce roku 2023. „Na konci srpna jsme obdrželi ze SFŽP písemné potvrzení, že můžeme zahájit realizaci. Vzhledem k aktualizaci rozpočtu projektu se však zvýšily celkové náklady. Původní částka přesahovala 12 mil. korun, nové celkové náklady dosahují téměř 22 mil. korun,“ konstatuje náměstek pro rozvoj města Petr Roubíček.

Navíc bylo třeba dodatečně zpracovat projektovou dokumentaci na vnitřní sanaci vlhkého zdiva prvního patra objektu, a to na základě posouzení a doporučení technika ze sanační firmy - suterén objektu je ve špatném stavebně technickém stavu a zatéká tam povrchová voda přes svislé konstrukce i vzlíná spodní voda do konstrukce stěn. Původní projektová dokumentace řešila pouze venkovní část sanačních opatření.

  • Celkové náklady obou projektů vč. DPH: 21 784 340,10 Kč vč. DPH (sanace 6 868 161,10 Kč)
  • Náklady na zateplení a VZT 14 916 179,00 Kč
  • Dotace EU 5 057 623,00 Kč

Projekt zateplení ZŠ Kokonín řeší zlepšení tepelně technických vlastností a snížení energetické náročnosti objektu. Jedná se o zateplení obvodových stěn a stropu 1. podzemního podlaží, o výměnu oken, dveří a instalaci venkovních žaluzií na jižní a východní straně objektu a sanační práce. Projekt vzduchotechniky školy pak řeší instalaci vzduchotechnického zařízení s rekuperací tepla, která zajistí větrání jednotlivých učeben a pomocných místností (šaten a sborovny).

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Další informace

Vytvořeno 16.9.2022 14:12:44 | přečteno 219x | Petr Vitvar
load