Setkání s občany 2022 - Mšeno

, autor: ZŠ Mozartova
Ve čtvrtek 12. května 2022 se ve školní jídelně ZŠ Mozartova uskutečnilo další ze série setkání s občany.

Přítomni byli primátor Jiří Čeřovský, náměstek primátora pro oblast humanitní David Mánek, náměstek primátora pro rozvoj Petr Roubíček, náměstek pro ekonomiku a majetek Milan Kouřil, vedoucí stavebního a životního prostředí Ivana Řimnáčová, za technický odbor vedoucí Pavel Kozák, dále Klára Halamová, Lenka Čapuchová a Barbora Šnytrová, za MP Tomáš Svačina, za společnost Jablonecká dopravní a.s. Luboš Wejnar a za Osadní výbor Mšeno nad Nisou František Pešek.

Setkání moderoval Jan Štol, úvodní slovo patřilo panu primátorovi, který občany po covidové pauze přivítal.

 1. Pro Sportovní ulici se řeší projekt, v rámci kterého má vést asfaltová cesta CHKO, mají se zde kácet i stromy. Proč to byla víceméně utajovaná akce, a tak trochu na hraně?

  Petr Roubíček -- máte pravdu, je vyprojektována a stavebně povolena další přístupová cesta pro obsluhu kolečka, biatlonového a sportovního areálu. Utajovaná akce to, ve smyslu plánu města tu oblast obsloužit, není, k tomu slouží strategický plán, akční plán, usnesení rady města již v letech 2017, 2018.

  Proč město nerespektuje věcné břemeno?

  Ivana Řimnáčová -- náš odbor stavbu povoloval, na základě žádosti statutárního města byl proveden standartní povolovací postup, tzn. bylo oznámeno zahájení řízení a bylo vydáno rozhodnutí. Když je více účastníků řízení, tak se doručuje do vlastních rukou hlavním účastníkům řízení, tzn. vlastníkům pozemků, kde se stavba nachází. Tzv. sousedům účastníků řízení se doručuje veřejnou vyhláškou. O utajování nemůže být řeč, každý si to může přečíst na úřední desce. Co se týká věcných břemen ve vztahu k vaší nemovitosti, tak to bylo správním orgánem vyhodnoceno tak, že je ještě zaneseno v katastru nemovitostí, ale z úřední činnosti víme, že čistírna odpadních vod, jejíž vyústění bylo do lesa, byla zrušena vodoprávním úřadem, čímž břemeno zaniklo. Další věcné břemeno bylo na přístupovou komunikaci s Lesy ČR. Vhledem k tomu, že z hlediska vlastnictví ta komunikace přešla na město a stala se veřejně přístupovou účelovou komunikací bez vazby na možnost omezení přístupu, tak věcná břemena, ač jsou ještě zanesena v katastru, se stala obsoletní (neúčinná). Správní orgán to vyhodnotil takto. Účastníkem řízení jste byl, doručeno vám bylo, pravdou je, že veřejnou vyhláškou, bylo nám to potvrzeno nadřízeným orgánem.

  Cesta je v CHKO, musela by změnu odsouhlasit a my bychom museli být hlavním účastníkem řízení. Dokud je věcné břemeno zapsáno, nelze s tím nic dělat.

  Ivana Řimnáčová -- rozhodnutí jsou veřejnou listinou, využil jste svého práva žalobou u správního soudu, uvidíme, jak se k tomu postaví, nemůžeme předjímat.

  Ta cesta je vydaná pro svážení dřeva a záchranné složky. Kdo tam bude jezdit?

  Ivana Řimnáčová -- stavební úřad řeší žádost, je administrátor a primárně shromažďuje všechna stanoviska, jsou-li kladná, tak nemůže udělat nic jiného, než akci povolit. Veřejný zájem chrání dotčené orgány, které tam jsou -- CHKO, Lesy ČR atd.

  Postavíte silnici pro Lesy ČR a pro nás, kdo tam bydlíme, nikdo jiný tam nebude smět jezdit. Za 9 mil. Kč tak, jak to je povolené. Dle CHKO se nemůže změnit pasport cesty bez jejich vědomí, to by bylo obcházení jejich zákona. Lesy jezdí stejně jinudy, protože dole neprojedou zatáčkou. Kdo tam bude mít právo jezdit? Dle CHKO tam má být obsluha lesa a ne areálů.

  Ivana Řimnáčová -- dopravní režim se tam teprve stanoví.

  Já jsem se odvolával, protože jsem neměl projektantem zakreslený vjezd do domu. Na kraj byly odeslané předělané a antidatované dokumenty. Mám to ofocené. Proč se to děje?

  Ivana Řimnáčová -- to si nemyslím. Jestli došlo ke změně projektové dokumentace, tak museli být před vydáním rozhodnutí účastníci informováni. Pokud postup potvrdil krajský úřad, tak jelikož to bylo opožděné odvolání, bral to samozřejmě jako podnět na přezkum z hlediska toho, zda to zakládá zrušení z důvodu zákonnosti atd.

 2. Před lety se dlouhodobě mluvilo, že se posune silnice u Břízek o 50 metrů výš pod stadion. Jaká je situace?

  Petr Roubíček -- projekt je téměř hotový, řeší se přeložení vysokotlaku a čekáme na vyjádření Povodí Labe. Je vyprojektováno, trasa je jasná, bude posunutá.

 3. Kdy se bude dělat chodník Mozartova od č. 2 ke škole?

  Pavel Kozák -- s opravou se počítá.

  Lenka Čapuchová -- oprava je v plánu, před šesti týdny nám přišlo potvrzení, že se zde budou pokládat telekomunikační kabely, sítě od Cetinu, před týdnem jsme byli informování, že v podobné trase půjde i další firma, proto jsme práce museli odložit, vzápětí by nám ho firmy rozkopaly. To, co se neopraví po pokládce kabelů, opravíme dodatečně. Během půl roku až roku by to mělo být rozkopané.

 4. V ul. U Hřiště je karavan a v něm bezdomovci, opíjejí se, jejich hygiena je nesnesitelná, chodí vykonávat potřebu za garáže, za lavičky, hrají si zde děti. Chodí za nimi další bezdomovci. Byly zde i sanity. Nejsme proti těmto lidem, ale velice nás ta hygienická situace obtěžuje.

  Jiří Čeřovský -- v této chvíli neexistuje žádný právní předpis či argumentace, aby mohla městská policie auto s těmito lidmi vymístit. Není na to legislativa. Policie může zasáhnout, když někdo porušuje vyhlášku o veřejném prostranství, nikdo ho nemůže odtáhnout je proto, že zde parkuje. Zjišťoval jsem, jak se s tím vypořádat, aby samospráva mohla konat. Dle našeho právníka, který ověřoval, jak problém řeší v jiných městech, předběžně je zde jedna z teoretických možností, že by město vydalo opatření obecné povahy, kde by na vjezdech do města dopravním značením informovalo, kdo může a kdo ne v čase od 22.00 do 6.00 hodin na veřejně přístupném místě parkovat. Budeme tuto možnost ověřovat, je také nutné zároveň ověřit, jak by to ovlivnilo další parkovací auta. Jinou možností, například obecně závaznou vyhláškou nebo zákonem, to nemůžeme řešit.

  Tomáš Svačina za MP -- dostali jsme se do situace, že na řešení nemáme právo. Auto má technickou, nelze ho odtáhnout, není to vrak. Druhá věc je, jak se tam ti lidé chovají. Když je chytneme nebo vy je uvidíte, můžeme jim dávat pokuty. Volejte MP. Vyfoťte je.

  Jiří Čeřovský -- před dvěma lety byli v jiné lokalitě, přejeli sem, ptal jsem se jich, kam chodí na toaletu? Chodí přes ulici do paneláku, kde jim to paní umožňuje. Paní prokázala, že sem chodí.

  Ať jim tam město dá budku.

  Tomáš Svačina za MP -- zvýšil by se počet bezdomovců, chodili by tam také.

  Jakým způsobem je v minulosti z prvního místa dostali?

  Tomáš Svačina za MP -- ze soukromého pozemku Kauflandu u Srnčího dolu je vykázali a oni přijeli sem do Mšena. Auto je prý nepojízdné z důvodu rozbité spojky. Technickou prohlídku má platnou do srpna, tuším. Až skončí platnost a provozovatel ji neobnoví, tak po půlroce na ni lze umístit známku, že vozidlo vykazuje známky vraku.

  David Mánek -- zkusím oslovit organizaci Naděje, mají terénní pracovníky, ale berte to jako prevenci, oni nám mohou pomoci, jejich pracovník s nimi bude hovořit. Hygienu by ti lidé mohli řešit v tomto azylovém domě, to ale nebudou pravděpodobně chtít. Během roku 2022-2023 by u azylového domu mělo vzniknout hygienické zázemí -- mobilní sprcha se záchodem, právě pro tyto lidi. Pošleme ke karavanu terénního pracovníka.

 5. Výtopna v Jabloneckých Pasekách, sanovaný areál až na ten komín. Co se plánuje s komínem, je vysoký 80 m, je na něm nějaká technologie. Když se v lokalitě začne stavět, komín zde bude navěky. Dalo by se s tím něco udělat?

  Petr Roubíček -- komín měří 100 m, v polovině je technologie, která kdyby se odstranila, tak se nám vypnout mobily, jsou zde mobilní operátoři. Komín je ve vlastnictví společnosti Jablonecká energetická a.s. jako několik pozemků kolem, navazují na to další pozemky soukromé firmy Vendys. Jablonecká energetická jedná se společností Vendys, aby se pozemek o rozloze cca 15 tis. m^2^ prodal investorovi jako celek, aby tam dle běžící změny územního plánu postavil to, co zde může postavit. To jsou bytové domy, domy sociálního charakteru atd. Komín tam není navěky. Myslíme si, že soukromý investor bude usilovat o vymístění komínu, technologii přemístit na jiné, nižší místo, než je současný komín.

  Mají tam být byty, plánuje se nějaká výstavba typu jako na Horní Proseči, nejprve dotace a pak převod do soukromého vlastnictví, formou družstva? Aby to nebylo na kšeft, aby to měli lidé, kteří zde chtějí reálně bydlet. Nějak to ošetřit.

  Milan Kouřil -- když přijde firma s projektem, zjišťujeme, zda to je realizovatelné.

 6. Na tomto místě by byl krásný park pro seniory z domova důchodců, i pro děti a návštěvy domova, kteří nyní jezdí s vozíčky po nádraží sem a tam. Mohli by zde tak trávit čas.

  David Mánek -- měli jsme jednání s Libereckým krajem, který je majitelem Domova důchodců Jablonecké Paseky. Oni zde mají svůj záměr, nejen zrekonstruovat vnitřek, tu zahradu, ale i obnovit park v okolí domova důchodů, který byl historicky dán, nebylo by tak nutné park posouvat sem, jak říkáte, ale posunout ke Kynastu. Připravovala se studie, Liberecký kraj si to musí dát jako jednu z priorit a musíme hledat formu podpory, najít společnou řeč. Historicky tam byl nádherný park, který byl relaxační, ne herní. Musíme koordinovat práce s Libereckým krajem, bylo by zbytečné zde realizovat dvě akce.

 7. U ulici Boženy Němcové, která je souběžná s výměníkem, je značka zákaz stání, vozy zde přesto parkují, dokonce i na chodníku, špatně se odtud vyjíždí. Auto městské policie jede kolem, ale nic nedělají. Prosím podívejte se na to.

  Tomáš Svačina za MP -- je třeba zavolat na tel. linku MP č. 156 v momentě, kdy vozidla na místě stojí v rozporu s dopravním značením, aby to hlídka mohla vyřešit. Proč projíždějící hlídka přestupky neřešila, nelze zpětně zjistit. Mohla být vyslána na jiný zákrok, nebo plnila jiný úkol.

  Ve Mšeně je to špatné s parkováním všeobecně. Za výměníkem Boženy Němcové je veliký prostor, louka. Za 42 let, co zde bydlím, se zde nic neděje, nešlo by to využít pro parkování?

  Petr Roubíček -- nejsem si jistý, jestli je louka ve vlastnictví města, jestli to není SVS. S návrhem budeme pracovat.

 8. V ulici Boženy Němcové a Ivana Olbrachta někdo staví dvoupatrový dům, ubude parkování nahoře a dole. Svozové vozy sem mají problém zajet.

  Milan Kouřil -- o problémech s parkováním ve Mšeně víme. Máme připravenou projektovou dokumentaci na rekonstrukci horní části Mšena, tzv. mšenské šachovnice, kde by mělo vzniknout 33 parkovacích míst. Při dostatku finančních prostředků by se měla rekonstrukce realizovat v roce 2023. Spodní část, o které hovoříte, tak naproti čokoládovně je parkoviště, které by jako prostor mohlo být vhodné pro stavbu parkovacího domu, zjišťujeme, jaké okolnosti, rizika a úkony jsou s tím spojeny, např. i jak to zasáhne zeleň, je to běh na delší trať. Když nepostavíme parkovací dům, moc možností bohužel není.

  Ano, dopravní značení je důležité, obnovujeme ho.

  Petr Roubíček -- pro ulici Hluboká v jejím vnitrobloku je připravený projekt pro parkovací místa, je to ve stavebním povolení, zdroj peněz je však limitován, musíme mít dostatek finančních prostředků.

  Lenka Čapuchová -- v ulici U Hřiště vymístíme kamiony, bude zde nové vodorovné dopravní značení, přibydou parkovací místa. Bude se to realizovat letos.

  Milan Kouřil -- v jiných městech využívají možnosti rezidenčního parkování, na noc to je pro rezidenty, na karty.

 9. Minulé vedení města slíbilo, že něco udělá s propojením ulic Mšenská a Josefa Hory. Rád bych vám dal připravený plánek. Je tam problém s parkováním, v zimě to je průjezdné, v létě nikoliv, jde to řešit obytnou ulicí apod. To území che řešit. Řešte to dopravně, změny vám předám.

  Milan Kouřil -- v první části ulice Mšenská u Jablonexu se nyní dělá plyn, budeme na ně navazovat, souvislá údržba vozovky je plánována na léto, chodníky se v tuto chvíli plánují jen lokálně v rámci stavebního zásahu po rekonstrukci plynovodních přípojek. Další pokračování rekonstrukce ulice Mšenská příští rok. Na to navazuje i dopravní značení. Je to v řešení.

 10. Výjezd z ulice Mládí na ulici Palackého -- je nešťastné, že se jedná jen o jednosměrný výjezd, ne o vjezd. Přesto si myslím, že by to šlo řešit. Lidé, co bydlí v paneláku u Palackého, musí objet 500 metrů, aby zaparkovali za domem.

  František Pešek -- otázka výjezdu z ulice Mládí na ulici Palackého byla námi, žadateli, od začátku koncipovaná jako obousměrná, údajně to narazilo na stanovisko Dopravního inženýra PČR, zbývající komunikace není dle normy pro obousměrný provoz, protože zde jsou kolmá parkovací stání. Dneska, když to je jednosměrné, při vyjíždění z ulice U Kostela máte problém se zde vejít, auta fyzikálně dokazují, že zde místo pro dvousměrný provoz je. Záleží to na úřednících.

  Kdo nenajde na konci Mšenské parkování, hledá ho na konci ulice Josefa Hory, a to je 1,4 km objezdu. Koukejme se na životní prostředí. Řešit obytnou ulicí nebo retardérem.

  František Pešek -- je to propojení z jižního konce Mšenské na parkoviště naproti Jablonexu, přerušeno cyklostezkou. Bude se dělat definitivní povrch po plynařích, je to ideální příležitost. Druhé opatření je propojení severního konce s ulicí Josefa Hory, kde je chodník, který je v zimě otevřený pro průjezd zimní držby a na jaře se tam dají kořenáče a nedá se zde jezdit. Přitom se zde nadivoko parkuje. Dalo by se tam bez problémů projet.

  Za osadní výbor mám námitku na stav chodníků v ulici Mozartově, na tom máte podíl i vy jako správci nebo majitelé společenství domů. Objekt U Kostela 17-19 je příkladem, že když se vzepřete, tak dosáhnete svého cíle, taky nám zde chtěli rozkopat chodník, aby zde CETIN protáhl další kabel, přitom tam je chránička už od Grepy a stačilo by protáhnout se zde. Protože je ale státní dotační program na internety, tak se vesele utrácejí zbytečně peníze, my jsme se vzepřeli, že to nechceme v chodníku. Ukázal jsem jim, že ve dvouvchodovém paneláku se kabely dají táhnout sklepem, ušetří se 2 výkopy před panelákem a rozkopaný chodník. Síťaři mají údajně cestu volnou, aniž to město může ovlivnit. To může prosadit majitel objektu, vřele to doporučuji.

  Petr Roubíček -- město v tom činí, aktivně komunikujeme s jednotlivými operátory. Ano, dotační program běží. Když jsme jednali s velkými operátory, narazili jsme na to, že technicky to tam slíbí realizovat, ale jejich právní oddělení to zamítne, řekne -- jděte veřejným prostorem, jakmile by se např vzepřel nový vlastník, mohl by z toho být problém. Kde to jde, tam to podlažím posílají. Mohu říci, ať se operátoři domluví, kde to jde, kde to technické podmínky dovolují, ať to udělají.

  Jsem předsedou SVJ. Natáhli nám zde optiku. Řekl jsem jim, ať to udělají z boku a nekopou před domem a obě firmy, ať to udělají najednou, lze to protáhnout do dalšího vchodu.

  Petr Roubíček -- vy jste jednal za SVJ, kde máte dle stanov tuto pravomoc, všude to ale nejde, je to zásah do majetku, jde to přes shromáždění vlastníků, naráží to na právní stránku.

 11. Mšenská 15 -- do rána zde parkuje 8 aut. Je to věžák u lávky. Je tam kamera policie.

  Tomáš Svačina za MP -- městská policie se v rámci běžného výkonu služby zaměří i na tuto lokalitu. Případně doporučuji informovat městskou policii ve chvíli, kdy se vozidla na místě nachází, prostřednictvím linky 156.

 12. Chceme jezdit na kola do hor i ve všední dny. Žádný autobus tam však nejezdí.

  Luboš Wejnar -- tyto cyklobusy objednává Liberecký kraj, s rozšířením na pracovní dny se musíte obrátit přímo na koordinátora dopravy Libereckého kraje (předán kontakt). V autobusech MHD to je s přepravou kol složitější vzhledem k počtu cestujících občanů.

 13. Proč není u přehrady ohrádka na převlečení, 11 let se hledá koncepce. To už za tu dobu mohla vzniknout, převlékáme se na záchodech. Prý se postaví něco po sezoně?

  Petr Roubíček -- máte pravdu. Nemá cenu to omlouvat, co se týká nového zázemí, jsme ve fázi, kdy běží stavební řízení na novou stavbu u prutu a součástí je i převlékárna. V nejbližších dnech bude zahájeno stavební řízení na zázemí s celoročním provozem u tzv. základny, u prutu bude také celoroční provoz. Koncepce je taková, aby na obou stranách přehrady bylo jedno celoroční WC. Součástí bude převlékárna, bohužel rychlost prací je dána i lhůtami, běží výpovědi stávajícím nájemníkům, stavební řízení běží, dle těch lhůt by se mohlo s pracemi začít v září.

 14. Sportovní ulice -- parkování v její dolní části, auta zde parkují všude. Dávali jsme podnět, aby se to zde vyřešilo. Přemýšlíte o tom?

  Petr Roubíček -- hlavní obratiště by se nacházelo naproti vjezdu do areálu Břízek, dnes tam je zpevněná plocha a s lehkou úpravou by tam vzniklo obratiště do velikosti KUKA vozu, na to navazuje parkovací stání podél zářezu louky, řádově by zde mohlo vzniknout parkování pro 20-25 míst, je to zakreslené a prověřené, jde to. Projektant nám to odprezentoval, dle dosud schválených řízení to je realizovatelné.

  Parkoviště pod zahrádkami by mohlo mít označení „pro rezidenty".

  Petr Roubíček -- uvidíme, co na to řekne soud. Připravíme kulatý stůl, jak to zde dopravně označit -- za účasti zástupců ulice Sportovní, K Rybárně, SKI klubu a biatlonu, dále zřejmě za přítomnosti zástupce oddělení dopravního a silničního magistrátu a Policie ČR. Během pár týdnů očekávejte pozvání ke kulatému stolu s cílem hledat režim užívání dotčených komunikací.

  Souhlasím s vámi, že tam asi kdysi byla chyba v komunikaci.

 15. Před domy v ulici Mechová č. 13-21 dosázení odstraněných keřů?

  Klára Halamová -- kolega vás bude kontaktovat a projedná to s vámi.

 16. V parku je ohrada pro psy, tzv. psí louka. Zmizel odtud koš na odpadky a psí exkrementy. Je zde osazena cedule, že to je místo pro psy. Co to znamená, proč tu není koš?

  Jan Čermák (technický odbor) -- na všech plochách pro volný pohyb psů byla provedena výměna informačních cedulí. Ve Mšenském parku u oplocené plochy pro volný pohyb psů měl odpadkový koš zůstat, zhotovitel jej po ukončení prací opět nainstaluje.

  Jsou zde nové, nevyhovující stojany na psí exkrementy, nedostanete z toho sáček, nejde utrhnout.

  Jan Čermák -- na cyklostezce u Bíle Nisy byly instalovány odpadkové koše se stojany na sáčky. Z těchto stojanů lze odtrhnout jeden sáček nikoliv jako u všech stojanů ve městě celý balík. K dodávce košů jsme obdrželi i o trochu větší sáčky, opětovně požádáme TSJ o nápravu a doplňování větších sáčků.

 17. Okružní křižovatka v ulici Tovární -- strategický plán rozvoje mobility, jak je zde do budoucna řešena křižovatka, která by se měla zkapacitnit, prý by tu měla být světelná křižovatka místo kruhového objezdu. Uvažuje se z důvodu snazšího průjezdu o zkapacitnění?

  Na Palackého došlo k nárůstu dopravní zátěže. Když se v ulici Riegrova udělala ta odbočka, tak to všichni berou na rovinu, jestli by bylo možné použít nějaké dynamické značky, tak by se doprava více usměrňovala právě do míst na kruhovém objezdu v ulici Tovární, není zde čekací doba, protože většina dopravy jde přes Mšeno.

  Petr Roubíček -- v ulici Tovární u benzínové stanice Shell je nešťastná okružní křižovatka, je pětiramenná a u každého ramene je přechod pro chodce. Dynamika provozu se tak vstupem chodce změní. Špatná je zde situace tak hodinu ráno a odpoledne, a to i od Liberce. Křižovatka je v majetku státu a ve správě ŘSD, na naše zadání se zpracovala studie, jak ji zkapacitnit pro rychlejší průjezd. Mění křižovatku na tzv. stykovou se světelnou signalizací, mění se počet ramen na čtyři. Páté rameno z ulice Rýnovické se napojuje v ulici Harrachovská zhruba v její polovině, v ulici Na Roli. Studie existuje, ale při jednání s ŘSD jsme ve stadiu jednání, možná budeme hledat ještě jiný model.

 18. Ráda bych ve Mšeně na vlastní náklady zřídila veřejnou knihovnu, takovou budku. U kostela pod lampou je kamera, která prostor zaznamenává. V únoru jsem si dala žádost, která mi byla zamítnuta. Proč? Chci to udělat z vlastních nákladů pro veřejnost.

  František Pešek -- osadní výbor vám realizaci doporučil.

  Pavel Kozák -- byly obavy, že to bude pravidelně ničeno, že jedno takové tady bylo a bylo zničeno. S panem náměstkem jsme řešili možnost umístění blíže ke Kauflandu, kde to je více sledované.

  Bude to se mnou někdo projednávat?

  Petr Roubíček -- neřekli jsme absolutně ne, ale máme obavy z vandalismu. Napadlo nás umístit to do sousedství Kauflandu, vstoupit s nimi do jednání. Můžeme i my, jako město, s vámi do toho jednání vstoupit.

  Knihovnu umístit do Kauflandu, mi přijde nevhodné. Ty bývají na turistické cestě. Zkusme to, třeba to zde vydrží.

  Milan Kouřil -- opravdu nám jde jen o ten vandalismus, myšlenka je to dobrá.

  František Pešek -- bydlím U Kostela, nad naším domem je kamera. Stojí to za konzultaci přes operačního pracovníka MP zjistit, jestli tam kamera dosáhne. Kamera by to tam měla zaměřit.

  Tomáš Svačina za MP -- prověříme, jaký má kamera rozsah, kam vidíme.

  David Mánek -- pokud nám dáte jinými slovy garanci, že si to budete hlídat, město tam bude mít kameru, není důvod to nezkusit. Tu možnost můžete dostat. Z druhé strany jsme opravdu diskutovali o jiném místě, ale ani já si neumím představit dát knihovnu dovnitř Kauflandu. Zvažovali jsme někde na pozemcích Kauflandu. Chápu, že máte motivaci a nic tomu nebrání, nevidím v tom problém.

 19. Na jaký rozsah je povolena rekonstrukce bývalé mšenské školy na adrese Palackého 67? Nyní je zde lešení, probíhá dílčí rekonstrukce. Co z toho bude?

  Ivana Řimnáčová -- máte zřejmě obavu, aby zde nebyla ubytovna. Byla povolena rekonstrukce na bytový dům, příslušné požadavky pro povolení byly splněny.

 20. V jakém stavu je proces realizace ulice Sportovní?

  Ivana Řimnáčová -- je vydáno stavební povolení, je pravomocné, vykonatelné. V případě dostatku finančních prostředků lze začít se stavbou, ale je dána žaloba, bylo požádáno o odklad vykonatelnosti, uvidíme, jestli soud vyhoví.

  Petr Roubíček -- máme zelenou ke stavbě, nicméně dle vývoje v posledních týdnech jsem dal pokyn na oddělení investiční výstavby, aby nečinili žádné nevratné kroky. Druhý pokyn zněl -- peníze na to jsou, povoleno je, připravujte projektovou dokumentaci, resp. dokumentaci pro výběr zhotovitele a budeme čekat, jak se bude situace vyvíjet.

 21. Zaznamenal jsem v podkladech pro ZM petiční dokument k ulici Sportovní, chci se k němu vyjádřit. Jak to mohu udělat?

  Jiří Čeřovský -- budu to předkládat já v rámci bodu „Dopisy občanů". Můžete k bodu vystoupit, kdokoliv dostane prostor, časované to je na 14. hodinu, časový rozsah je pět minut, pořadí je dané, nejprve mají možnost vystoupit a diskutovat zastupitelé a poté, kdo se přihlásí a má oprávnění.

 22. Bylo by možné umístit na mšenském sídlišti popelnici na bioodpad?

  Milan Kouřil -- záměr zavést hnědé popelnice město má, rozjedeme to v první lokalitě, důležitá je osvěta, co se může vytřídit a co nikoli. Je nám doporučeno vybrat lokalitu, kde to bude vhodné, uzamykatelné. Dle posledního průzkumu složení komunálního odpadu 30-40 % je bioodpad, naše snaha je snížit množství komunálního odpadu, i frekvence svozu se tím pádem sníží, o to pak budou občané i méně platit.

 23. Bez kompostárny to nemá žádný smysl.

  Milan Kouřil -- nebližší kompostárna je v Koštálově. Je to smluvně zajištěno, SKS to sem vozí, tuším, že to je za rok 500 tun odpadu. Zmizela bývalá výtopna u Brandlu, uvolnilo to prostor pro případné centrum nakládání s odpady, zpracovává se studie proveditelnosti, jedna z možností je, že zde bude kompostárna, v září budeme vědět více. Je tu i myšlenka, že bioodpad z Jablonce a Liberce by se vozil do ČOV do Liberce, tam by vznikal bioplyn, produkt, který se dá jako energetický produkt dál využít. Je to velká investiční akce kraje, chtějí po Jablonci, abychom na zastupitelstvu v červnu 2022 přijali memorandum.

 24. Prosíme o odstranění starých keřů vedle objektu Boženy Němcové 36, jedná se o rododendron a divokou růži.

  Klára Halamová -- podíváme se na to, snad najdeme řešení.

 25. Nepořádek na veřejných místech -- konkrétně přeplněné odpadkové koše u Jablonexu, u OBI u lavičky na Harrachovské, mezi Kauflandem a výměníkem. Můžete někdo oslovit Kaufland, aby si to uklidil?

  Barbora Šnytrová -- na zastávkách v ul. Palackého budou objemově větší koše, v Harrachovské ulici, jak se odbočuje na cyklostezku, tak zde je nový koš, zajistíme častější svoz.

  Milan Kouřil -- k nepořádku u kontejnerových stání bych rád sdělil, že se radíme, co s tím. Přišli jsme o veřejně prospěšné pracovníky, ze 150 máme 4, hledáme způsob náhrady, chtěli bychom četu, která by ta nejhorší místa dávala do pořádku.

  Jiří Čeřovský -- na jednání příští rady města máme námět, že se nakoupí dvě auta, menší náklaďáky a poté zaměstnáme lidi na úklid. Chceme to začít realizovat letos, musíme na to v městském rozpočtu najít finanční prostředky. Nemáme možnosti, abychom lidi vychovávali k pořádku.

 26. Lidem je za těžko poponést odpad a dát ho do další volnější popelnice. Uvažuje se o nějakém projektu, aby se třídilo lépe? Je jedno, jestli to je u ulice nebo kolem přehrady.

  Barbora Šnytrová -- koše na tříděný odpad nikde nemáme, přes léto dáváme kolem přehrady konstrukce aspoň na plasty. Třídění je o lidech, pokud netřídí, pak to stejně neskoční v plastu, ale ve směsném odpadu. Uvažujeme o umístění košů alespoň na plasty, těch je nejvíc.

  Milan Kouřil -- při platbách za odpad jsme nešli cestou paušálu jako jiné obce, chceme, aby zde byla motivace ke třídění.

 27. Cesta kolem vody ve Mšeně podél hasičské zbrojnice a dále, jsou zde výmoly a vznikají kaluže. Mohli byste to zarovnat?

  Štěpán Zmrzlý (technický odbor) -- podnět jsme zaevidovali a cyklostezku zkontrolujeme. V současné době probíhá výstavba nové lávky a chodníků na konci této cyklostezky u budovy HZS, následně po ukončení stavebních prací bude provedena případná údržba.

  Závěrem od občanů zazněly i pochvaly, například, za možnost se koupat v přehradě až do podzimu a za stavbu lávky, chodníku u hasičské zbrojnice.

  Petr Roubíček -- děkujeme za pochvaly. Zařízení, které umožňuje kvalitní koupání, je ultrazvuk, který tlačí úroveň sinic do úrovně 5-6 metrů hluboko. Druhé opatření na čistotu vody jsou plovoucí ostrůvky na prostřední nádrži, třetí se připravuje, tj. dávkování koagulátu, který bude na sebe vázat hlavní živinu pro sinice, tj. fosfor. Zařízení bude nainstalováno na vtokovém objektu loučenské štoly. Když vše půjde dle předpokladu, bude to připravené ještě letos, nebo na jaře příštího roku.

Pan Štol poděkoval občanům za účast a připomněl využívat další možnosti kontaktování úřadu, např. aplikaci Lepší Jablonec, Otázky a odpovědi, tzv. Zelenou linku, sociální sítě atd.

Vytvořeno 25.5.2022 16:04:37 | přečteno 390x | Petr Vitvar
Štítky: setkání s občany , mšeno , ma21
 
load