Setkání s občany 2022 - centrum města

, autor: Petr Vitvar
Zápis ze setkání s občany centra města v malém sále Eurocentra dne 28. dubna 2022

Přítomni: primátor města Jiří Čeřovský, statutární náměstek primátora pro oblast humanitní David Mánek, náměstek primátora pro rozvoj města Petr Roubíček, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku Milan Kouřil, vedoucí odboru technického Pavel Kozák, vedoucí oddělení správy veřejné zeleně Štěpánka Gaislerová, referent odd. správy komunikací Štěpán Zmrzlý, vedoucí odd. správy místního hospodářství Barbora Šnytrová, vedoucí odboru stavebního a životního prostředí Ivana Řimnáčová, zástupci městské policie

Setkání moderoval Jan Štol, který v úvodu přivítal všechny přítomné, představil zástupce města a předal slovo občanům k diskuzi.

 1. V 90. letech vznikly na bývalém hřišti v Knoflíkové ulici dvě provozovny se zaměřením na automobily - Pneuservis Hnídek a Autosalon Astra. Časem byly obě firmy rozšiřovány, dnes zabírají skoro celé hřiště a stal se z nich největší opravárenský komplex v Jablonci. Mají spousty dodavatelů a bezpočet zákazníků. Takový kolos neměl nikdy v obytné čtvrti mezi vilami vzniknout. Hyzdí výhled z oken a automobilový provoz je zde enormní. V minulosti zde musela být zjednosměrněna Knoflíková ulice. Podnikatelé se chtějí dále rozšiřovat a s tím my zásadně nesouhlasíme. Prosím o odpověď, z jakého důvodu jsou ignorovány výsledky ankety, jejíž výsledky byly proti dalšímu rozšiřování. Proč nerespektujete názory občanů, kteří se sešli na radnici a vyjádřili svůj nesouhlas. Proč ignorujete otevřený dopis z února tohoto roku, který podepsalo cca 70 lidí bydlících v okolí. Proč jste v zastupitelstvu neschválili návrh na změnu územního plánu, kterým by se zbytek hřiště převedl na veřejnou zeleň a jednou pro vždy tak zabránil další zástavbě. Proč jste přes všechny protesty dali pozemek do prodeje?

  p. Roubíček -- tato lokalita je svým vývojem nešťastná. A jakékoliv řešení není ideální. V rámci ankety to bylo 50/50. My nemáme možnost provozovnu zavřít a odstěhovat, můžeme pouze zlepšit neutěšený stav, který popisujete. Myslíme si, po konzultaci s městským architektem, že ke zlepšení by pomohlo vymístění části aut do prostoru, který zmiňujete. Už dávno tento pozemek nemá parametry hřiště, je to podmáčená půda. Pro hraní je vhodnější využít nově vybudovaný sportovní areál v Sokolí.

  Zvýšený provoz tam je hlavně na jaře a na podzim, kdy tam auta jezdí na přezouvání. Pneumatická kladiva/šroubováky dělají hluk a je to nepříjemné pro lidi, kteří v té lokalitě bydlí. Tuto aktivitu bychom mohli schovat směrem dovnitř tzv. pod střechu, do vnitrobloku a vytlačit tak část aut z ulice. Dále upravit formu svislého nebo vodorovného značení, aby se oblast zkultivovala. To jsou důvody, proč RM schválila záměr prodeje.

  občan - takto to pro nezúčastněné občany může vypadat, že je v náš prospěch, když tento pozemek bude prodán a když tam vyroste další betonové monstrum s asfaltovou střechou. Ale tak to není. Podnikatel, který kupuje pozemek bude svůj provoz dále rozšiřovat, to je logické. My jenom chceme, abyste jako volení zastupitelé respektovali názor nás občanů proti „zvůli" dvou podnikatelů.

  p. Roubíček -- Jsou dvě skupiny obyvatel. Jedna skupina v této oblasti nic nechce. Druhá skupina říká, pojďme tuto situaci řešit, aby se to tu zklidnilo.

  občan - Ano, souhlasím s tím, že jsou občané, kteří mají i jiný názor. Byl bych rád, aby z mého příspěvku zůstal výrazný dojem, že my občané bydlící v této lokalitě s tímto záměrem nesouhlasíme a máme dojem, že námi volené zastupitelstvo nepracuje pro nás. Děkuji, již nebudu dále diskutovat.

  p. Roubíček -- Je mi líto, že tento dojem máte. Ujišťuji vás, že zastupitelstvo se snaží řešit situaci, která zde v minulosti vznikla. Snažíme se minimalizovat dopad na oblast, která tu díky podnikatelským aktivitám vznikla.

  p. Kozák -- doplním informace ohledně zjednosměrnění ulice Knoflíková. Přímo na místě proběhlo jednání za přítomnosti policie a dopravního inspektorátu, kde závěrem bylo, že ideální by bylo, kdyby se všechna auta přemístila jinam a parkovala jinde.

 2. Jsem rovněž obyvatelkou lokality Knoflíková. Domnívám se, že poskytnutí parkovací plochy kdekoliv jinde nevyřeší naší situaci. Tím se nezabrání tomu, aby auta neustále nepřejížděla sem a tam a jejich klienti nepostávali před budovou. Jak vyřešíte dopravní situaci? Na chodnících neustále postávají auta nebo tam jsou otevřená vrata, bývají tam složené pneumatiky. Dokonce v protisměru postávají dodávky a vykládá se tam zboží. Když jsem hlásila na MP, že proti mně jede v protisměru v jednosměrce dodávka, byla jsem požádána o větší ohleduplnost. Jaká tedy uděláte opatření? Proč MP situaci nekontroluje a nedává pokuty?

  p. Roubíček -- to, co popisujete, je z mého pohledu politováníhodné. Ale pojďme hledat řešení, aby se situace zlepšila a zlepšil se i provoz.

  primátor -- podněty občanů musí městská policie řešit a pokud vám strážník odpověděl, tak jak říkáte, je to špatně. Stěžovat si můžete řediteli MP nebo primátorovi, který je jeho zákonný nadřízený. Taková věc se stávat nemůže a je naprosto nepřijatelná. MP je od toho, aby konala to, co jí zákon ukládá. A pokud je někdo nespokojen, tak to má sdělit a musí být zjednána náprava.

  p. Svačina (MP) -- teď asi nedohledáme zpětně, kdo tam kdy a kde stál, takže není možné dořešit. Je na nás, abychom na místo přijeli a řešili, pokud zavoláte. Případně můžete poskytnout foto dokumentaci, kterou máte k dispozici, protože než přijedeme, může být auto už pryč. Věřím, že situace mezi vámi i podnikateli je velmi vyhrocená. Zkusíme se na to více zaměřit, ale zvýšený provoz je součástí podnikání. Není snadné jejich provoz omezit.

 3. Chci se zeptat, často slýchám v rozhlase a v televizi, že si lidé mohou vzít ve sběrném dvoře přístroj, který si umí upravit a ještě ho využít. Stalo se mi mnohokrát, že mi ve sběrném dvoře neumožnili si cokoliv vzít. Řada měst má zavedený model, že si občané mohou něco vzít. Jak se k tomu staví město Jablonec?

  p. Kouřil -- od 1.ledna 2022 funguje ve sběrném dvoře ve Smetanově ulici tzv. Re-use centrum. Centrum má za cíl prodloužit životní cyklus věcem (kromě elektrospotřebičů), které by skončily v popelnici, sběrném dvoře a poté třeba na skládce, a to jen proto, že původní majitel již pro ně nenašel využití. Tu samou věc však může využít někdo jiný. Město Jablonec nad Nisou se tak snaží o minimalizaci vzniku odpadů a opětovné využití již vzniklých výrobků.

 4. Mám dotaz na Lesní ulici, zda existuje aktuální harmonogram prací?

  p. Roubíček -- aktuálně jsme podepsali smlouvu o dílo. Je tam drobné zpoždění ze strany dodavatele, ale stavba byla již oficiálně předána a v nejbližších dnech začne činnost.

 5. Každý rok volám 2 až 3x, že nesvítí 4 lampy v ulici Na Roli (u hřbitovní zdi). Bylo by možné s tím něco udělat, aby ulice nebyla ponořená do tmy? Existuje nějaký monitoring? Proč případnou poruchu osvětlení nehlásí na dispečink také projíždějící hlídky MP?

  p. Kozák - veřejné osvětlení mají na starost Technické služby. Stačí vždy nahlásit na dispečink nebo MP a je operativně řešeno. Technické služby si stav veřejného osvětlení monitorují a opravy řeší.
  Závěr: Ohledně osvětlení v ulici Na Roli bude učiněn dotaz na TS.

  MP -- pokud hlídka problém zaznamená, tak hlásí na Technické služby. Pak jen záleží na TS, kdy se k opravě dostanou.

  občanka - ráda bych odpověděla jako občan občanovi. Sama bydlím na Dolině a mám zkušenost, že když nesvítí ulice Kokonínská, zavolám na dispečink a je hned řešeno.

 6. Chtěla bych se zeptat, je-li v blízké době plánována rekonstrukce MŠ Slunečná? Došlo zde k nějakým interiérovým vylepšením, ale nějaké vylepšení by si zasloužila celá budova. Mrzí mě, že všechny školky v okolí již prošly obnovou a na tuto se trochu zapomíná.

  p. Roubíček -- je mi také líto, že nemohou být hezky opraveny všechny školky ve městě a tato by si to zasloužila. Oprava by byla finančně velmi náročná. Dílčí opravy zajišťoval odbor technický, který má školku ve své správě. Za investice jsme zvažovali, že bychom školku přemístili někam jinam a vybudovali úplně novou školku.

  Co plánujete s tímto objektem?

  p. Roubíček -- není ještě rozhodnuto. Ale uvažujeme v souvislostech s nedalekým Vikýřem.

  p. Mánek -- rekonstrukce školky by byla nákladnější, než kdybychom postavili novou, to asi dokáže posoudit každý. Určitě bychom mohli také využít kapacit jiných MŠ ve městě. Přemýšlíme tak, že bychom prostor využili na rozšíření Vikýře a volnočasových venkovních aktivit. Také řešíme rozšíření Ekocentra, které má v tuto chvíli prostory v Eurocentru. Je vybaveno velmi pěkně, školy a školky jsou na něj zvyklé, ale nemohou chodit ven. Je to však otázka dlouhodobého plánu. Jablonecký Vikýř pracuje na velmi vysoké úrovni a jediné, co mu chybí je dostatečné zázemí.

 7. Chci se zeptat, kam nám zmizeli pánové a dámy z VPP, kteří uklízeli u kontejnerových stání? Ono to svádí k tomu, že čím je tam větší bordel, tím víc nepořádku tam lidi ještě přihodí. V této souvislosti jsme tam zaznamenali zvýšený počet potkanů.

  primátor -- úřady práce poskytují finanční prostředky městům, aby mohla zaměstnávat pracovníky, kteří se na trhu práce velmi těžko uplatňují. V této chvíli máme na VPP 8 lidí a mělo by to brzy stoupnout na až 15. V minulosti jsme na VPP měli 100, někdy i 120 lidí. Situace je tedy velmi žalostná. Z těchto čísel je zřejmé, že 15 nebo 100 je rozdíl. To je současná situace. Doplním, že je to zhruba 3týdny, kdy jsme zavedli tzv. dobrovolnictví. Kdo se chce podílet na úklidu města, může na základě dohody 4hodiny denně pracovat, a za to dostane poukázku na stravu. Není to pracovně právní vztah. V tuto chvíli se této služby účastní cca 18-20 Ukrajinek.

  p. Kozák -- navázali jsme také spolupráci s vězeňskou službou. Vězni nám i o víkendech pomáhají s úklidem kolem kontejnerových stání.

  primátor -- tato spolupráce je uzavřena do konce kalendářního roku. Mám dlouhodobou zkušenost z předchozího zaměstnání, že tato skupina vybraných odsouzených provede neuvěřitelné množství práce. Osobně hodnotím velmi pozitivně.

 8. Když správa městských komunikací zadá správu komunikace, provádějí lidé z města kontrolu, jak byla práce provedena? Jestli firma nedodala aušus?

  p. Zmrzlý -- zadání zakázky řeší Technické služby, ale všechny odvedené a předané práce se samozřejmě kontrolují.

  občan - jak je tedy možné, že v ulici Na Roli (u hřbitovní zdi) se často opravuje asfaltka -- vyřízne se to, zaleje se to, dá se tam koberec, ale už se tam nedá lepidlo kolem toho čtverce, který je opravován. To je nedodržení technologických norem. Mám to zdokumentováno.

  primátor -- dodaná práce má být odvedena kvalitně a ten, kdo za ní platí, má kontrolovat, v jakém stavu byla odevzdána. Případně požadovat nápravu. Pokud máte fotografie, můžete mi je poslat, budeme to řešit.

  občan -- ano, zítra vám je pošlu.

 9. Chci se zeptat na městské nájemní byty. Jsou byty, které jsou dlouhodobě nevyužívané a pak jsou byty, které jsou využívané. V pronajatých bytech se zvedal v minulosti nájem. Dřív to bylo tak, že se neplatil velký nájem, ale také nebyly prováděny žádné opravy. Je tam nějaký poměr, kolik prostředků dáváte na neobydlené a obydlené byty? Některé byty mají okna s dožilou funkčností a když požádáte o opravu, tak se nic neděje.

  p. Kouřil -- město má cca 800 bytů a z toho zhruba 90 % má regulované nájemné. Regulované nájemné je dané zákonem a my ho můžeme každé tři roky upravit, poslední úprava byla v červenci 2020. Pokud někdo má problém a je třeba řešit, je možné zajít na oddělení správy bytových objektů. Nějaké finanční prostředky v rozpočtu máme a je možné se na případné opravě domluvit. Město má cca 50 větších neobydlených bytů, které chce v budoucnu opravit, aby bylo možné je využít.

 10. Do kdy má město nasmlouvané fixní energie?

  p. Kouřil -- město má elektřinu a plyn zasmluvněnu do konce roku 2022. Na další období bude vypsáno výběrové řízení.

Pan Štol poděkoval všem za přítomnost a dotazy. Setkání ukončil v 18.15.

Vytvořeno 19.5.2022 10:10:59 | přečteno 263x | Petr Vitvar
Štítky: setkání s občany , ma21
 
load