Setkání s občany 2020 - Centrum

, autor: Petr Vitvar
Radnice v Jablonci nad Nisou již několik let udržuje tradici veřejných setkání členů vedení města s občany. V roce 2020 však nemohla tato setkání kvůli pandemii koronaviru proběhnout. Občané z každé lokality však měli možnost pokládat dotazy písemně. Zde je přehled odpovědí na dotazy z lokality centrum.
 1. J. S.: Stav Lesní ulice je žalostný už řadu let. K železničnímu přejezdu je opravená a v perfektním stavu. Zato nad přejezdem je to doslova asfaltový tankodrom. Zajímá mě, kdy bude dokončena tato část Lesní ulice? Podobně na tom jsou Horská, Zelená apod.

  Vyjádření OIV: v návrhu rozpočtu pro příští rok je dopracování projektové dokumentace ve stupni DPS (pro provádění stavby a výběr zhotovitele) pro zbývající celou část ulice Lesní. Nyní se připravuje získání stavebního povolení, případná realizace se uvažuje nejdříve v roce 2022.

  Vyjádření OSK: správa komunikací každý rok zařazuje několik vozovek k celoplošné údržbě a opravě. O stavu vozovek víme, ale bohužel rozsah a množství oprav jsou dané rozpočtem města a výší poskytnutých finančních prostředků. V ulici Zelená je v nejbližších letech plánována rekonstrukce plynovodu a při té příležitosti dojde i k opravě povrchu. Bližší termín nejsme schopni sdělit, odvíjí se od termínů, které nám dají vlastníci sítí. Rozsah oprav komunikací obecně bude možný určit až po schváleném rozpočtu na rok 2021 a to bude v únoru.

 2. J. Š.: Dotaz se týká bezpečnosti obyvatel v OC Central. Počínaje 17 hodinou se tu začnou shromažďovat skupinky teenagerů vesměs romské národnosti a tropí tam hluk a ohrožují nakupující občany a slovně je napadají. Nedávno napadli i pracovníka bezpečnostní agentury, a to pěstí do obličeje. Hlídku policie je zde možné vidět zřídka. Jako zaměstnanec OC se zde necítím v tuto dobu bezpečně. Uvažujete o nějakém řešení konkrétně v této lokalitě? (V době, kdy zde nebyla free wifi se situace poněkud zlepšila a přibyl i počet zákazníků v tento podvečerní čas.)

  Vyjádření MP: Městská policie Jablonec nad Nisou (MP) od začátku roku 2020 provedla k dnešnímu dni celkem 400 kontrol v prostorách OC Central. Kontroly jsou hlídkami prováděny jak v dopoledních, tak v odpoledních a večerních hodinách. Dále v roce 2020 v dopoledních a odpoledních hodinách provedli v prostorách OC Central celkem 336 kontrol asistenti prevence kriminality. Co se pocitu bezpečí v prostoru zmiňovaného obchodního centra týká, je potřeba si uvědomit, že se jedná o objekt v soukromém vlastnictví. Provoz takového zařízení upravuje vlastníkem vydaný návštěvní řád, na jehož dodržování dohlíží provozovatel zmiňovanou bezpečnostní agenturou. Opatření, jakým je například vypnutí Wifi sítě, nebo jiná omezení, která mají za následek zabránit mládeži ve shlukování v prostorech OC Central, nepatří do kompetencí městské policie. Jedná se o otázku na provozovatele OC Central, který si sám nastavuje pravidla pro vstup, pohyb a setrvání v OC, na vymáhání těchto nařízení má svou soukromou bezpečnostní agenturu. Hlídky MP společně s asistenty prevence kriminality v prostoru dohlížejí na obecné narušování veřejného pořádku v právní rovině, kdy samotné shlukování se mládeže v prostoru obchodního centra není jednáním, které by mělo za normální situace znaky přestupku. Za současné situace (aktuálně vydaná opatření v boji proti šíření koronaviru), na základě usnesení vlády č. 1142 ze dne 2. listopadu 2020, se omezuje činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak, že

  a) použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno tak, aby nebyla místy shromažďování osob,

  b) není poskytována možnost bezdrátového připojení se na internet pro veřejnost,

  c) provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,

  d) následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod.,

  e) provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.),

  f) je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory, záchody apod. Na základě těchto vydaných opatření hlídky provádí nepravidelné kontroly v OC Central, při kterých se zaměřují na dodržování výše uvedeného a na povinnost mít zakryté dýchací cesty (ústa a nos).

 3. L. Š.: Nestálo by za to otočit směr jízdy v ulici E. Floriánové a Jungmannova v úseku mezi ulicemi Smetanova a Hasičská a umožnit odbočení doprava do Jungmannovy těm vozidlům jedoucím Smetanovou nahoru, která pojedou směrem na Horní náměstí?

  Vyjádření OSK: Správa komunikací ani dopravní a silniční úřad nevidí důvod tento návrh jakkoliv podpořit. V současné době předáno k projednání dopravní komisi.

Projekt Zlepšení strategického řízení a plánování udržitelného rozvoje v Jablonci nad Nisou je spolufinancován z EU z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Vytvořeno 7.12.2020 15:53:46 | přečteno 192x | Petr Vitvar
Štítky: setkání s občany , ma21
 
load