Registr oznámení veřejných funkcionářů

Vstup pro registrované: Přihlášení

Pro nahlížení do registru oznámení je třeba podat písemnou žádost.

Podání žádosti:

Žádost se podává:

  1. osobně v úředních hodinách v budově magistrátu města, Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou v kanceláři tajemníka (II. patro, č. dveří 234) (po předložení občanského průkazu)
  2. poštou na adresu Magistrát města Jablonec nad Nisou, kancelář tajemníka, Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou
  3. elektronicky prostřednictvím elektronické adresy podatelny evidenčního orgánu tj. rehacek@mestojablonec.cz (žádost musí být doručena s uznávaným elektronickým podpisem)

Na základě podané žádosti a po jejím ověření bude žadateli podle jeho výběru umožněno:

- nahlížení do registru v písemné podobě

Nahlížení do registru v písemné podobě je možné v úředních hodinách v budově magistrátu, Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou v kanceláři tajemníka (II. patro, č. dveří 234)

- nahlížení do registru v elektronické podobě - přidělení uživatelského jména a přístupového hesla

Pro nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě bude žadateli přiděleno uživatelské jméno a přístupové heslo spolu s internetovou adresou pro vstup do elektronického registru.

Přístupové údaje budou žadateli přiděleny po ověření žádosti (při žádosti podané osobně po předložení občanského průkazu) a zaslány prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou žadatele. Při podání žádosti osobně budou přístupové údaje předány okamžitě.

Poučení:

Přestupku se dopustí ten, kdo

  • používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře,
  • neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě.

Za přestupek lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč. 

Kontakt:

kancelář tajemníka magistrátu
JUDr. Marek Řeháček
telefon: 483 357 364
kanc. č. 234
e-mail: rehacek@mestojablonec.cz

Formulář ke stažení: ikona souboruPDF (138.68 KB) ikona souboruDOC (41.5 KB)
Vytvořeno 2.7.2008 16:38:52 | přečteno 18490x | Charlie Root
load