Kodex zaměstnance

Vlastnosti a schopnosti pracovníkaKodex zaměstnance

 • je loajální a identifikuje se s cíli města Jablonce, magistrátu a při plnění úkolů v tzv. přenesené působnosti hájí současně zájmy státu
 • je komunikativní a přizpůsobuje své chování konkrétní situaci a zvládá vhodným způsobem případnou stresovou zátěž

Přístup k práci

 • svěřené úkoly a povinnosti plní ve stanoveném čase, kvalitě a množství
 • je rozhodný, zodpovědný a schopný pracovat samostatně
 • při jednání s klienty je vstřícný
 • pomáhá spolupracovníkům a podílí se na plnění společných úkolů
 • dodržuje a využívá fond pracovní doby
 • svoji profesionalitu posiluje aktivním rozvíjením svých znalostí, schopností a dovedností
 • při výkonu práce i mimo něj nezneužívá informací, nepřijímá dary nebo jiné výhody v souvislosti s plněním pracovních povinností a zachovává mlčenlivost o informacích získaných v zaměstnání,

Řídící schopnosti při zařazení na vedoucí pozici:

 • svým přístupem k plnění úkolů a chováním je příkladem podřízeným
 • je respektovanou autoritou, která dokáže přesvědčit podřízené a nadřízené
 • organizuje, kontroluje a hodnotí práci podřízených s využitím různých motivačních metod

V Jablonci nad Nisou 17. 6. 2003

Vytvořeno 11.3.2004 10:40:23 | přečteno 22493x | Petr Vitvar
load