OZV 5/2016 - o školských obvodech MŠ

Obecně závazná vyhláška statutárního města Jablonec nad Nisou č. 5/2016 o školských obvodech mateřských škol zřízených statutárním městem Jablonec nad Nisou.

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou se na svém zasedání dne 24. listopadu 2016 usnesením č. ZM/200/2016 usneslo vydat na základě § 179 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

Školský obvod mateřských škol tvoří celé území města Jablonec nad Nisou a spadají do něj následující mateřské školy zřízené statutárním městem Jablonec nad Nisou:

 1. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 28. října 16, příspěvková organizace
 2. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace
 3. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Husova 3, příspěvková organizace
 4. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, příspěvková organizace
 5. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, příspěvková organizace
 6. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, příspěvková organizace
 7. Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Československé armády 37, příspěvková organizace
 8. Mateřská škola Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, příspěvková organizace
 9. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14, příspěvková organizace
 10. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, příspěvková organizace
 11. Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mechová 10, příspěvková organizace
 12. Mateřská škola Jablonec nad Nisou – Mšeno, Arbesova 50, příspěvková organizace
 13. Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Dolní 3969, příspěvková organizace
 14. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, příspěvková organizace
 15. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, příspěvková organizace
 16. Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvková organizace
 17. Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Josefa Hory 31, příspěvková organizace
 18. Mateřská škola speciální Jablonec nad Nisou, Palackého 37, příspěvková organizace

Článek 2

Touto vyhláškou se řídí přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, tj. od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky.

Článek 3

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. září 2017.

Ing. Petr Beitl
primátor

Mgr. Pavel Svoboda
náměstek primátora

OZV byla vydána na 10. ZM dne 24.11.2016 a nabývá účinnosti dne 01.09.2017
(vyvěšeno na úřední desce 28.11.2016 do 12.12.2016)

Vytvořeno 6.4.2017 12:52:22 | přečteno 1115x | Petr Vitvar
load