OZV 5/2010 - zákaz žebrání na veřejném prostranství

5/2010 - Obecně závazná vyhláška města Jablonce nad Nisou č. 5/2010, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje žebrání

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou se v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, usneslo dne 30. září 2010 usnesením č. 922/2010/2 na této obecně závazné vyhlášce:

Část I.

Zákaz žebrání

Čl. 1

Na území města Jablonec nad Nisou se zakazuje žebrání na veřejných prostranstvích, která jsou uvedena v příloze č. 1, jež je nedílnou součástí této obecně závazné vyhlášky a dále:

a) na zastávkách městské hromadné dopravy a v okruhu 50 m od označníku zastávky

b) u škol a školských zařízení a v okruhu 100 m od nich

Čl. 2

Žebráním je míněno zejména vyžadování peněz, jídla, pití či jiných požitků.

Za žebrání dle této obecně závazné vyhlášky se nepovažují akce studentů středních škol u příležitosti ukončení studia a umělecká či divadelní vystoupení s dobrovolným finančním příspěvkem přihlížejících.

Část II.

Účinnost

Čl. 3

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2010.

Mgr. Petr Tulpa
starosta města

JUDr. Ing. Lukáš Pleticha
místostarosta města

OZV 4/2010 byla vydána na 38. ZM dne 30. 9. 2010 a nabývá účinnosti 1.11.2010 (vyvěšeno na úřední desce 5.10.-21.10.2010)

Příloha č. 1

obecně závazné vyhlášky města Jablonec nad Nisou č. 5/2010 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje žebrání

Vymezení ploch veřejného prostranství, kde je zakázáno žebrání:

 1. Horní náměstí
 2. Dolní náměstí
 3. Mírové náměstí
 4. Komenského ulice
 5. Podhorská ulice od křižovatky s ulicí Jiráskova, po křižovatku s ulicí Smetanova
 6. Jugoslávská ulice, od křižovatky s ulicí Komenského po křižovatku s ulicí Generála Mrázka
 7. Jehlářská ulice
 8. v okruhu 100 metrů od OD Kaufland, U Kostela 4186/37, Jablonec nad Nisou-Mšeno nad Nisou
 9. v okruhu 100 metrů od OD Albert, U Kostela 4186/35, Jablonec nad Nisou-Mšeno nad Nisou
 10. konečná stanice tramvajové linky č. 11 mezi ulicemi U Balvanu a Nová Pasířská
 11. v okruhu 100 metrů od budovy nádraží, Nádražní 1090/32, Jablonec nad Nisou
 12. v prostoru autobusového nádraží mezi ulicemi Luční a Lipanská a v okruhu 100 metrů od budovy č.p. 379, Luční 3, Jablonec nad Nisou
 13. Tyršův park
 14. park Nová Pasířská
 15. park mezi ulicemi Pod Baštou a Saskova
 16. park na křižovatce ulic 5. května a Perlová
 17. park mezi ulicemi Antonína Dvořáka, Opletalova a Máchova
 18. Amfiteátr v ulici U Muzea
 19. Vrchlického sady
 20. park Smetanova-Mánesova
 21. park Vzdušná-Kokonínská
 22. park Nerudova ul.
 23. park Janáčkova ul.
 24. park v ulici Generála Mrázka
 25. park u Městského divadla mezi ulicemi Liberecká, Poštovní, Jehlářská a Lípová
Vytvořeno 5.10.2010 8:30:46 | přečteno 4049x | Petr Vitvar
load