2012/10 - koeficienty pro výpočet daně z nemovitostí

Obecně závazná vyhláška 10/2012 statutárního města Jablonec nad Nisou o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí

Zastupitelstvo statutárního města Jablonec nad Nisou se na svém jednání dne 20. prosince 2012 usneslo usnesením č. 210/2012 vydat na základě § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 písm. b), § 11 odst. 3 písm. a) a b) zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

Tato obecně závazná vyhláška stanovuje koeficient pro výpočet daně z pozemků a koeficient pro výpočet daně ze staveb pro jednotlivé části města Jablonec nad Nisou. Město Jablonec nad Nisou se člení na části: Jablonec nad Nisou, Jablonecké Paseky, Kokonín, Lukášov, Mšeno, Proseč nad Nisou, Rýnovice, Vrkoslavice.

Článek 2

Koeficient pro výpočet daně z pozemků

 1. Od 1.1.2014 do 31.12.2014 se u stavebních pozemků[1] stanovuje v jednotlivých částech města Jablonec nad Nisou koeficient, kterým se násobí základní sazba daně z nemovitostí, v následující výši:
  část: Jablonec nad Nisou, Jablonecké Paseky, Kokonín, Lukášov, Mšeno, Proseč nad Nisou, Rýnovice, Vrkoslavice 
  koeficient 1,6
 2. Od 1.1.2015 se u stavebních pozemků[1] stanovuje v jednotlivých částech města Jablonec nad Nisou koeficient, kterým se násobí základní sazba daně z nemovitostí, v následující výši:
  část: Jablonec nad Nisou, Jablonecké Paseky, Kokonín, Lukášov, Mšeno, Proseč nad Nisou, Rýnovice, Vrkoslavice
  koeficient 2,5

Článek 3

Koeficient pro výpočet daně ze staveb

 1. Od 1.1.2014 do 31.12.2014 se u obytných domů a ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům[2], bytů a ostatních samostatných nebytových prostorů[3] stanovuje v jednotlivých částech města Jablonec nad Nisou koeficient, kterým se násobí základní sazba daně z nemovitostí, případně zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona č. 338/1992 Sb., v následující výši:
  část: Jablonec nad Nisou, Jablonecké Paseky, Kokonín, Lukášov, Mšeno, Proseč nad Nisou, Rýnovice, Vrkoslavice
  koeficient 1,6
 2. Od 1.1.2015 se u obytných domů a ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům[2], bytů a ostatních samostatných nebytových prostorů[3] stanovuje v jednotlivých částech města Jablonce nad Nisou koeficient, kterým se násobí základní sazba daně z nemovitostí, případně zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona č. 338/1992 Sb., v následující výši:
  část: Jablonec nad Nisou, Jablonecké Paseky, Kokonín, Lukášov, Mšeno, Proseč nad Nisou, Rýnovice, Vrkoslavice
  koeficient 2,5

Článek 4

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2014.

Ing. Petr Beitl
primátor města

Ing. Miloš Vele
náměstek primátora

OZV 10/2012 byla vydána na 12. ZM dne 20. 12. 2012 a nabývá účinnosti 1. 1. 2014 vyvěšeno (07. 01. 2013 – 22. 01. 2013)


[1] § 6 odst. 3 zákona č. 338/1992 Sb.

[2] § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 338/1992 Sb.

[3] § 11 odst. 1 písm. f) zákona č. 338/1992 Sb.

Vytvořeno 19.12.2013 9:18:56 | přečteno 3449x | Petr Vitvar
load