Nařízení

Aktuálně platná nařízení vydaná statutárním městem Jablonec nad Nisou.

Obce v České republice mohou vydávat své právní předpisy, které jsou normativními právními akty a jsou součástí právního řádu České republiky. Tyto právní předpisy se nazývají Nařízení obce a Obecně závazné vyhlášky. Nařízení vydává obec na základě zmocnění v konkrétním zákoně a v jeho mezích. Funkčně příslušným orgánem k jejich vydávání je v podmínkách Jablonce nad Nisou Rada města. Pomocí těchto právních předpisů obec upravuje otázky patřící do oblasti tzv. přenesené působnosti, tedy do oblasti výkonu státní správy, kterou na obec zákonem přenesl stát.

Následující přehled zobrazuje pouze aktuálně platná nařízení. Všechna vydaná nařízení od roku 2009, včetně již neplatných, najdete v archivu úřední desky nebo ve Sbírce právních předpisů územních samosprávních celků.

Nařízení 6/2022 - zákaz některých forem prodeje energií

Nařízení statutárního města Jablonec nad Nisou č. 6/2022, kterým se zakazují některé formy prodeje zboží a poskytování služeb v energetických odvětvích

30.6.2022 11:09:59 | přečteno 180x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Nařízení 7/2021 - záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Nařízení č. 7/2021, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov zařizovacího obvodu Jablonec nad Nisou

16.7.2021 | přečteno 205x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Nařízení 1/2018 - tarif MHD v Jablonci nad Nisou (úplné znění)

Nařízení statutárního města Jablonec nad Nisou č. 1/2018, kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Jablonci nad Nisou v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje ve znění nařízení č. 1/2018,1, 2, 3/2019, 1/2021, 11/2021, 1/2022, 3/2022 a 8/2022

1.9.2018 - aktualizováno 5.11.2019 14:43:34 | přečteno 6561x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Nařízení 2/2017 - placené stání motorových vozidel

Nařízení statutárního města Jablonec nad Nisou o placeném stání motorových vozidel na místních komunikacích na území města Jablonec nad Nisou

30.12.2017 | přečteno 1614x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Nařízení 3/2009 - tržní řád (úplné znění)

Nařízení města Jablonce nad Nisou č. 3/2009 TRŽNÍ ŘÁD - úplné znění ve znění předpisů 3/2009, 3/2015, 2/2018 a 5/2022

22.12.2009 - aktualizováno 7.8.2018 13:25:52 | přečteno 5678x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Nařízení 2/2005 - zimní údržba komunikací

Nařízení města Jablonce nad Nisou o vymezení úseků silnic a místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí (nařízení o zimní údržbě komunikací).

8.11.2004 9:52:54 - aktualizováno 7.11.2005 7:55:52 | přečteno 4907x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Nařízení 1/2004 - zákaz spalování některých paliv

Nařízení města Jablonce nad Nisou jímž se zakazuje spalování některých druhů paliv.

22.7.2004 10:23:01 | přečteno 5052x | Petr Vitvar | Celý článek
 
Vytvořeno 22.7.2004 8:57:13 | přečteno 23467x | Petr Vitvar
load