Formuláře

Formuláře ke stažení jsou ve formátech: DOC (DOCX) pro MS Word, XLS (XLSX) pro MS Excel a PDF pro Acrobat Reader.

KANCELÁŘ PRIMÁTORA

Oddělení sekretariát primátora

Oddělení dotací

Program obnovy městské památkové zóny

Program regenerace městské památkové rezervace a městské památkové zóny

Program podpory výstavby technické infrastruktury

KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

Organizační a personální oddělení

Oddělení vnitřní správy

ODBOR HUMANITNÍ

Oddělení kultury a sportu

Oddělení školství

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Oddělení sociálních služeb

Oddělení sociálně právní ochrany dětí

ODBOR SPRÁVNÍ

Oddělení matriky a správních agend

Oddělení přestupků

Oddělení dopravně správních agend

Živnostenský úřad

ODBOR EKONOMIKY

Oddělení rozpočtu a poplatků

Oddělení majetkoprávní

ODBOR STAVEBNÍHO A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Stavební úřad

Oddělení životního prostředí a státní památkové péče

Vodoprávní úřad

Oddělení dopravní a silniční

ODBOR ÚZEMNÍHO A HOSPODÁŘSKÉHO ROZVOJE

Oddělení územního a strategického plánování

Oddělení investiční výstavby

ODBOR TECHNICKÝ

Správa veřejné zeleně

Vytvořeno 16.5.2005 16:53:57 | přečteno 95736x | Petr Vitvar
load