Rozpočet 2001

Výtah z rozpočtu města na rok 2001.

Příjmy:
Daňové příjmy
333.920 tis. Kč
Nedaňové příjmy
273.353 tis. Kč
Dotace
53.886 tis. Kč
Financování
153.501 tis. Kč
Celkem
814.660 tis. Kč

Výdaje:
Provozní
604.570 tis. Kč
Investiční
205.090 tis. Kč
Financování
5.000 tis. Kč
Celkem
814.660 tis. Kč

Daňové příjmy:
Daň z příjmů fyzických osob
ze závislé činnosti
59.000 tis. Kč
Daň z příjmů fyzických osob
z podnikání
32.000 tis. Kč
Daň z příjmů fyzických osob
- zvláštní daň
6.500 tis. Kč
Daň z příjmů právnických osob
48.500 tis. Kč
Daň z příjmů právnických osob za obec
40.000 tis. Kč
Daň z přidané hodnoty
127.500 tis. Kč
Daň z nemovitostí
11.000 tis. Kč
Správní poplatky
3.500 tis. Kč
Poplatek ze psů
1.000 tis. Kč
Poplatek za rekreační pobyt
120 tis. Kč
Poplatek z veřejného prostranství
1.300 tis. Kč
Poplatek z ubytovací kapacity
200 tis. Kč
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
3.300 tis. Kč
Celkem
333.920 tis. Kč

Kolik Město Jablonec nad Nisou přispívá na:
- jeden den pobytu jednoho žáka v MŠ
32,-- Kč
- jeden den pobytu jednoho žáka v ZŠ
24,50 Kč
- jeden den pobytu jednoho občana v DPS
45,-- Kč
- jednoho čtenáře v knihovně za rok
62,60 Kč
- jednu vstupenku do kina
23,-- Kč
- jednu vstupenku do divadla
89,-- Kč
- jednu vstupenku na Výstaviště
318,20 Kč
- jednoho přepraveného občana MHD
3,82 Kč
- jednoho přepraveného občana tramvají
4,20 Kč
- údržbu komunikací vč. dopravního značení za rok
12.100 tis. Kč
- zimní údržbu za rok
7.800 tis. Kč
- jarní úklid ročně
1.650 tis. Kč
- čištění města ročně
2.560 tis. Kč
- veřejné osvětlení ročně
12.200 tis. Kč

Zadluženost Města Jablonce nad Nisou

Město Jablonec nad Nisou v loňském roce splatilo všechny přijaté investiční úvěry. V roce 2000 město využilo zvýhodněných hypotečních úvěrů na bytovou výstavbu a otevřelo hypoteční úvěry ve výši 30 mil. Kč. Dluh na jednoho obyvatele města je tedy ve výši 652,- Kč, což představuje podíl dluhové služby na příjmech 0,01 %.

V roce 2001 je plánováno otevřít na financování investičních akcí nové úvěry v celkovém objemu 57 mil. Kč. Podíl dluhové služby na příjmech pak bude ve výši 2 % a dluh na jednoho obyvatele 1.891,- Kč. Nízká dluhová služba města otevírá i v dalších letech možnost financování potřeb města přijetím nových úvěrů, a to až do výše 20 % dluhové služby.

Nedaňové příjmy:
Poskytování služeb
133.698 tis. Kč
Pronájem nemovitostí
65.236 tis. Kč
Prodej objektů
12.000 tis. Kč
Prodej bytů
35.000 tis. Kč
Prodej pozemků
6.000 tis. Kč
Ostatní
21.419 tis. Kč
Celkem
273.353 tis. Kč

Vybrané výdajové položky provozní části rozpočtu na rok 2001 (v tis. Kč)

Správní odbor
Městská policie
Místní správa
Pojištění majetku
11.204
57.388
2.337
Humanitní odbor
Informační centrum+ propagace
Předškolní zařízení
Základní školy
Školní stravování
Sociální dávky
Granty
Příspěvky
3.200
9.950
23.684
19.090
33.000
3.500
21.500
Technický odbor
Opravy bytového fondu
Opravy školních objektů
Svoz komunální odpadů
Údržba hřišť a koupališť
Údržba veřejné zeleně
Údržba hřbitovů
33.573
14.970
17.600
1.100
7.100
1.600
Odbor rozvoje
Regulační plány a architektonické soutěže
2.000
Odbor financí a majetku
Daně a poplatky
Výkupy nemovitostí
Splátky úvěrů a úroků
Rezerva
44.500
16.000
9.200
24.450

Kancelář starosty
TV
Radniční zpravodaj
Příspěvek SKI 2007
Mezinárodní spolupráce
1.440
1.375
1.400
690
Příspěvky městským organizacím
Výstaviště
Technické služby
Plavecký bazén (od 09/2001)
Domy pro seniory (DPS)
Městská knihovna
Městské divadlo
Městská kina
3.500
46.300
2.820
3.515
4.761
6.500
5.533
Granty a příspěvky
Rozdělení finančních částek
na jednotlivé oblasti:
Granty

Příspěvky
sportovní oblast
kulturní oblast
humanitní péče a vzdělávání
Nemocnice
Hasičský záchranný sbor
TJ HC Jablonec nad Nisou
TJ Elektropraga

Další příspěvky
Příspěvek na MHD
Příspěvek na provoz tramvaje
3.500

21.500
4.000
1.500
1.000
10.000
2.000
2.500
500


30.360
6.900

Investiční část rozpočtu na rok 2001

Investiční část rozpočtu obsahuje priority, které jsou financovány z rozpočtu Města Jablonce nad Nisou, na vybrané projekty je požádáno o dotace ze státního rozpočtu.

V letošním roce je schválen následující seznam investičních akcí, které bude město financovat.

oblast - akce
v tis. Kč
1. BYDLENÍ

1. zateplování byt. domů - Polní, B. Němcové
2. fasády centrum - Komenského, Lidická
3. fasáda Řetízková
4. půdní vestavby Řetízková
5. holobyty
6. TI Blanická
7. IS Horní Proseč
8. Proseč - Domovina - 45 b.j.

22.880
2. DOPRAVA, INFRASTRUKTURA

9. opravy komunikací a chodníků
10. rekonstrukce veřejného osvětlení
11. kruhová křižovatka U Zeleného stromu
12. kruhová křižovatka Mostecká (Lovecká)
13. kruhová křižovatka Ostrý Roh
14. pěší zóna
15. demolice 5.květen
16. vodovodní přípojky
17. parkoviště - Polní
18. Proseč - komunikace, veřejné osvětlení, odvodnění
19. vodovod - Proseč
20. Čistá Nisa - příspěvek sdružení
42.870
3. STAVBY MĚSTA

21. škol. objekty - opravy, instalace
22. škol. objekty - zateplení
23. škol. objekty - střechy
24. pomocná divadelní budova
9.100
4. VOLNÝ ČAS

25. rekonstrukce bazénu
26. školní hřiště - Na Šumavě, Mozartova
27. tělocvična ZŠ u přehrady
85.600
5. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

28. recyklační dvůr
29. Tyršův park - rekonstrukce zeleně
30. přehrada - odkanalizování, vybavenost
31. rekultivace skládky - Lukášov
17.010
6. PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA

32. vodovod, plyn
33. Komenského nám.
34. výstaviště
35. průmyslové zóny
36. Boccaccio
37. radnice - atrium
38. Dolní nám.
39. byty Vrkoslavice I. etapa
40. komunikace, infrastruktura - Proseč
41. ul. 5. května
42. parkoviště Polní
43. komunikace ul. V úvoze
44. byty Vrkoslavice II. etapa
45. Kokonín - lokalita bývalého autocvičiště
46. příprava území pro bytovou výstavbu
47. vodovod Proseč
48. odkanalizování - Paseky
49. odkanalizování - Sokolovská ul.
50. odkanalizování - Stará lípa-Lučanská
51. odkanalizování - Novoveská k Černé Studnici
52. multiplexní kino
53. kino Junior
54. autobusová stání U lázní
55. autobusové nádraží
56. kruhová křižovatka Podhorská-Mostecká
12.030
7. OSTATNÍ

57. obnova vozového parku MHD
58. příspěvky - Městská památková zóna
59. příspěvky - Phare
15.600
CELKEM
205.090
Vytvořeno 18.8.2004 10:47:26 | přečteno 8118x | Petr Vitvar
load