Varovný a výstražný systém

, autor: archiv MMJN

Město Jablonec nad Nisou buduje od roku 2007 bezdrátový varovný a informační systém. Ten se využívá k varování a poskytování informací obyvatelstvu při mimořádných událostech nebo při krizových situacích; tj. při povodních, únicích nebezpečných látek, dopravních nehodách, při případné evakuaci obyvatel nebo podávání informací důležitých pro činnost obyvatel.

Tento systém spravuje oddělení krizového řízení, tedy i krizový štáb. Na řídící pracoviště zřízené na odd. krizového řízení v budově bývalé hasičárny bylo od roku 2013 postupně napojeno 45 bezdrátových hlásičů včetně jedné elektronické sirény na území města.

„V roce 2014 jsme zpracovali dokumentaci se žádostí o finanční podporu pro realizaci projektu Zpracování digitálního povodňového plánu Jablonce nad Nisou ORP, rozšíření a modernizace varovného a výstražného systému statutárního města Jablonec nad Nisou v rámci Operačního programu Životní prostředí Zlepšení systému povodňové služby. Díky kvalitně zpracované dokumentaci jsme se žádostí uspěli a získali dotaci ve výši 90 % celkových nákladů, z toho 85 % z EU z Fondu soudržnosti a 5 % ze Státního fondu životního prostředí,“ říká Jiří Vaníček, vedoucí oddělení krizového řízení.

Systém umí sledovat vodní hladinu a podávat zprávy

Od 1. února 2015 je, po skončení zkušebního provozu, ve varovném a výstražném systému města zapojeno celkem 135 bezdrátových hlásičů, dva převaděče signálu a šest informačních panelů VOX. Devadesát nových bezdrátových hlásičů se „zpětnou vazbou“ je rozmístěno především v záplavových územích Lužické Nisy, Bílé Nisy (Rýnovické), Mohelky, Mšenského a Novoveského potoka. Odpovědný pracovník na řídícím pracovišti má nyní trvalý přehled o funkčnosti těchto zařízení a naopak, z těchto hlásičů je na řídící pracoviště předáván signál o jejich provozuschopnosti, stavu nabití akumulátorů, mechanickém poškození aj.

Instalací dvou převaděčů signálů je umožněno předávání signálů a informací i do městských částí Proseč n. N. a Kokonín.

Díky nově zavedenému bezdrátovému přenosu údajů o výšce hladin vodních toků v hlásných profilech na řídicí pracoviště mají povodňové komise zajištěný nepřetržitý tok informací o vodních stavech. Kvůli zjištění momentálního stavu tak nemusí vyjíždět pravidelné hlídky. Systém zároveň umí na mobily určených členů povodňových komisí zaslat zprávu o dosažení jednotlivých stupňů povodňové aktivity z celkem pěti hlásných profilů na Lužické Nise, Bílé Nise, Mohelce a Mšenském potoku.

Logo - Operační program Životní prostředí, EU - fond soudržnosti

Další informace

Vytvořeno 30.3.2015 11:09:20 | přečteno 9384x | Petr Vitvar
load