Protipovodňová štola

Protipovodňová štola v Jablonci nad Nisou má z města má odvádět přebytečnou vodu, kterou nedokáže pojmout jablonecká přehrada. Kvůli nedostatečné kapacitě Mšenského potoka není možné současnou zadržovací schopnost přehrady plně využívat. Nová železobetonová štola široká 3,1 metru a vysoká 2,75 metru na Lužické Nise zachytí až stoletou vodu, Bílou Nisu ochráni před padesátiletou povodní. Vlastní přehrada se tím stane absolutně bezpečná. Ohrozit by ji mohla jen desetitisíciletá záplava.

Statutární město Jablonec nad Nisou na sebe při stavbě protipovodňové štoly vzalo úlohu zprostředkovatele informací mezi investorem (Povodí Labe, s.p.), zhotovitelem (konsorcium firem Metrostav a.s. a SYNER, s.r.o.) a občany Jablonce.

Základní informace

 • Celkové náklady: 434.185.000 Kč
 • Termín dokončení: červen 2013
 • Celková délka nové odpadní štoly: 1.258 m
 • Délka pasecké přívodní štoly: 633 m

Vizualizace

 • Video o Zvýšení protivodňové ochrany města Jablonec nad Nisou

Jednotlivá staveniště

 • SO 01 – rozdělovací objekt Lužická Nisa (Jablonecké Paseky)
 • SO 02 – přívodní štola  (pasecká přívodní štola - ul. Podhorská)
 • SO 03 – rozdělovací objekt Bílá Nisa (Hraničná)
 • SO 04 – vtokový objekt  (loděnice u Jablonexu)
 • SO 05 – nová odpadní štola – (od Jablonexu k výzkumnému ústavu v Tovární ul.)
 • SO 06 – výústní objekt  (Výzkumný ústav strojírenský v Tovární ulici)

Kontaktní osoby

 • Za investora – povodí Labe, s. p.
  Ing. Martin Pala tel.: 602 229 888, e-mail: palam@pla.cz
  Ing. Petr Zajíc, stálý technický dozor, tel.: 603 869 604, e-mail: zajic@vrv.cz
 • Za zhotovitele – Metrostav, a.s., SYNER, s. r. o.
  Ing. Miroslav Vlk – tel.: 725 351 484, e-mail: miroslav.vlk@metrostav.cz
  Ing. Andrej Korba – stavbyvedoucí – tel.: 724 031 785, e-mail: andrej.korba@metrostav.cz
  Ing. Jan Brunclík – stavbyvedoucí – tel.: 731 547 986, e-mail: brunclik@syner.cz

Stížnosti

Průběžné zprávy

, autor: archiv Metrostav

Zpravodajství z průběhu stavebních prací na protipovodňové štole

1.8.2012 14:39:51 - aktualizováno 29.3.2013 8:12:07 | přečteno 14319x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Koordinační skupina města

, autor: archiv Metrostav

Zastupitelé se na svém jednání 27. září 2012 zabývali stížností občanů na průběh stavby protipovodňové štoly a uložili primátorovi města Ing. Petru Beitlovi zabezpečit kroky vedoucí k řešení vzniklé situace. 1. 10. vznikla koordinační skupina města, která se celou situací podrobně zabývá.

7.11.2012 8:40:47 | přečteno 9015x | Petr Vitvar | Celý článek
 

O projektu

, autor: archiv Metrostav

Po extrémních povodních v letech 1997, 1998, 2000, 2002 a 2006 byla vypracována „Strategie ochrany před povodněmi pro území České republiky" a zahájeny „Programy prevence před povodněmi“.

1.8.2012 14:40:28 | přečteno 6197x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Trhací práce

, autor: archiv Metrostav

Jablonec se nachází převážně na porfyrické biotitickém granitu (Liberecké žule). Součástí metody ražby štoly je i použití trhacích prací pro rozpojení horniny ve štole. Trhací práce se využívají v případě, že nelze horninu strojně rozpojit vzhledem k její pevnosti, což je případ jablonecké stavby.

1.8.2012 14:40:37 | přečteno 6525x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Ochrana před povodněmi na území města

Území města Jablonec nad Nisou nepatří mezi oblasti, které často řeší povodně. Přesto je může ohrozit povodeň při dlouhotrvajících a přívalových deštích nebo při náhlém tání sněhu v horských oblastech. Hladiny místních toků se mohou v krátké době několikanásobně zvýšit a způsobit zaplavení a rozsáhlé škody na území; příkladem jsou povodně v Libereckém kraji v roce 2010.

6.8.2012 9:06:48 | přečteno 10409x | Petr Vitvar | Celý článek
 
Vytvořeno 1.8.2012 14:45:40 | přečteno 16891x | Petr Vitvar
load