Záplavová území

, autor: archiv MMJN

Rozsah záplavových území na vodních tocích v Jablonci nad Nisou - Lužické Nise, Bílé Nise a Mšenském potoku. Záplavová území na těchto vodních tocích vyhlásil Krajský úřad Libereckého kraje na základě návrhu Povodí Labe, s. p., Hradec Králové.

Ikona - Záplavová územíMapa záplavových území

Mapová aplikace T-Mapy

Značení záplavových území

Na základě dlouhodobého pozorování, výpočtů a předpokladů stanovilo Povodí Labe záplavová území ve třech kategoriích:

Červené značení: Q5 - pětiletá vodaQ5 - pětiletá voda

Zelené značení: Q20 - dvacetiletá vodaQ20 - dvacetiletá voda

Modré značení: Q100 - stoletá vodaQ100 - stoletá voda

Např. označení Q20 znamená dosažení určité maximální hladiny jednou za 20 let a v důsledku toho i rozsah záplav jednou za 20 let.

Důležitý je také rozsah zaplaveného území označeného jako "aktivní zóna". To je území, ve kterém je podle § 67 vodního zákona zakázáno:

  • umisťovat, povolovat a provádět stavby s výjimkou vodních děl
  • těžit zeminu a provádět terénní úpravy zhoršující odtokové poměry
  • skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty
  • zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky
  • zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení

V záplavových územích mimo aktivní zónu může vodoprávní úřad stanovit omezující podmínky.

Je logické, že stávající stavby a zařízení ve vymezených záplavových územích nelze odstranit. Ale vlastníci pozemků a staveb podle § 85 a § 71 odst. 4 vodního zákona zpracovávají povodňové plány pro svou vlastní potřebu. Právnické a podnikající fyzické osoby je zpracovávají v součinnosti a ostatní fyzické osoby po konzultaci s oddělením krizového řízení městského úřadu (popř. s vodoprávním úřadem).

Vytvořeno 27.3.2015 10:45:14 | přečteno 10930x | Petr Vitvar
load