Povodně

Rozsah záplavových území na vodních tocích v Jablonci nad Nisou - Lužické Nise, Bílé Nise a Mšenském potoku. Hladinoměry v Jablonci nad Nisou. Povodňový plán města.

Záplavová území

, autor: archiv MMJN

Rozsah záplavových území na vodních tocích v Jablonci nad Nisou - Lužické Nise, Bílé Nise a Mšenském potoku. Záplavová území na těchto vodních tocích vyhlásil Krajský úřad Libereckého kraje na základě návrhu Povodí Labe, s. p., Hradec Králové.

27.3.2015 10:45:14 | přečteno 11114x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Hladinoměry

, autor: Telmo

Hladinoměry v Jablonci nad Nisou. Pro zjišťování stavu vodní hladiny jsou využívány vodočetné laťe a ultrazvukové snímače, které provádějí bezkontaktní měření. Aktuální stav vodní hladiny je možné sledovat online na portálu provozovaných hladinoměrů systému VOX.

27.3.2015 10:45:20 | přečteno 9764x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Povodňový plán

, autor: archiv MMJN

Povodňový plán je dokument, který obsahuje způsob zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, možnosti ovlivnění odtokového režimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací; dále způsob zajištění včasné aktivizace povodňových orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové služby a ochrany objektů, přípravy a organizace záchranných prací a zajištění povodní narušených základních funkcí v objektech a v území. Povodňový plán stanoví směrné limity stupňů povodňové aktivity.

27.3.2015 10:45:26 | přečteno 9470x | Petr Vitvar | Celý článek
 
Vytvořeno 10.12.2009 10:00:20 | přečteno 14174x | Petr Vitvar
load