Povodňové konto Libereckého kraje

Liberecký kraj zřídil povodňové konto LIBERECKÝ KRAJ - POVODNĚ 2010 na které je možno zaslat libovolnou finanční částku. Tato pomoc bude samozřejmě sloužit postiženým obcím a jejich občanům. Bude rozdělena dle požadavků starostů a potřeb lidí.

Číslo konta: 99111199/0300

Veřejná sbírka je zproštěna všech režijních nákladů, konto je vedeno u Československé obchodní banky, a.s.

Ukončení veřejné sbírky ke dni 31. prosince 2010.

Pro Liberecký kraj veřejnou sbírku zřizuje Agentura regionálního rozvoje, vlastněná Libereckým krajem.

Další informace: www.kraj-lbc.cz

Vytvořeno 11.8.2010 9:30:27 | přečteno 2020x | Petr Vitvar
load