Likvidace uhynulých zvířat

Informace Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj

V souvislosti s povodněmi došlo k úhynu domácích a hospodářských zvířat a ke znehodnocení potravin živočišného původu. K jejich likvidaci je určen asanační podnik. Svoz a likvidaci v Libereckém kraji zajišťuje Severočeský asanační podnik v Mimoni-Borečku, tel. 487 883 888.

V případě podezření na nákazy hospodářských a domácích zvířat se obracejte na nejbližšího soukromého veterinárního lékaře a Krajskou veterinární správu pro Liberecký kraj (KVSL), v pracovní době telefon 485 103 871, 485 246 691, na okrese Česká Lípa na inspektorát Krajské veterinární správy, telefon 487 521 625.

V mimopracovní době nebo v naléhavých případech při podezření z nákazy nebo při problémech s likvidací těl uhynulých zvířat se obracejte na krajského epizootologa MVDr. Švihela, telefon 602 181 929 nebo na zástupce ředitele KVSL MVDr. Kurfürsta, telefon 606 684 217. V otázce nakládání s potravinami živočišného původu se obracejte na krajskou hygieničku MVDr. Kudělkovou, telefon 606 640 342. Mobilní telefon ředitele KVSL MVDr. Krále je 602 665 976.

Zaměstnanci krajské veterinární správy jsou připraveni pomoci občanům při řešení jejich problémů.

MVDr. Josef Král, v.r.
ředitel Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj

Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj
Ostašovská 521, 460 01 Liberec 11
tel. 485103871-2, 482710623, fax 482713149, e-mail: kvsl@svscr.cz

Vytvořeno 10.8.2010 15:32:47 | přečteno 4369x | Petr Vitvar