Projekt Police Labelling

, autor: archiv MP

Projekt Police Labelling (policejní nálepkování) je původním projektem Městské policie Jablonec nad Nisou realizovaném od roku 2010. Jedná se o označování budov a provozoven v jednotlivých okrscích speciálními nálepkami – etiketami. Tyto nálepky obsahují kontakty na místního okrskáře a také jedinečný identifikační kód.

Identifikační kód je uložen ve speciální databázi a spojen s konkrétními odpovědnými osobami a jejich kontakty. Údaje jsou přístupné výhradně Městské policii Jablonec nad Nisou a složkám Integrovaného záchranného systému – IZS. Jedná se zejména o Policii ČR, Hasičský záchranný sbor a Zdravotnickou záchrannou službu.

Příklady použití

 • násilné vniknutí do provozovny
 • požár
 • havárie na vodovodním, elektrorozvodném či jiném řadu
 • jiné naléhavé případy (např. ohrožení života a zdraví občanů)

V praxi se dříve například často stávalo, že v případě zjištění vniknutí do prodejny nebylo možno kontaktovat odpovědné osoby. V případě, že byla prodejna označena číslem IČO nebo jménem odpovědné osoby, nebylo možno takové osoby v danou dobu kontaktovat. To vedlo ke komplikacím. Hlídky městské policie a Policie ČR byly nuceny objekt střežit do ranních hodin, aby zamezili vzniku dalších škod a případně zajistili místo činu před vstupem nepovolaných osob. Často se podařilo zaměstnance kontaktovat až po jeho příchodu do provozovny, např. kolem osmé hodiny ráno. Střežení provozovny zaměstnalo síly a prostředky policie, které byly původně plánovány pro jinou činnost. O skutečných škodách a odcizených věcech (včetně jejich popisu) na napadené provozovně se policie dozvěděla od odpovědného pracovníka až s několikahodinovým zpožděním a ztratila tak drahocenný čas k pátrání. Vyrozumění kontaktní osoby je však nutné i mnoha jiných případech.

Nálepka za oknem či výlohou provozovny má i psychologický význam. Symbolizuje přítomnost policie nebo strážníka-okrskáře. V některých případech může odradit potenciálního pachatele od násilného vniknutí do objektu.

Instalace nálepky MP, foto: MP, obrázek se otevře v novém okněVyužití etiket

Využití etiket však není zdaleka určeno pouze pro označení provozoven. V současné době je již provedeno označení několika typu objektů:

 • školská zařízení, budovy magistrátu, objekty státních úřadů, provozovny České pošty, městský bazén, sportovní haly a další
 • živnostenské provozovny, sídla firem, obchodní domy, výrobní a skladové objekty
 • panelové domy na sídlištích (prioritou jsou domy s větším počtem obyvatel)
 • obytné domy (např. v odlehlých lokalitách, nebo v záplavových územích pro možnost kontaktování osob)

Jak si nechat označit objekt

Označení a evidence objektu nálepkou je dobrovolné a bezplatné. Evidence do databáze se děje prostřednictvím evidenčního formuláře. V případě zájmu o označení objektu je možno kontaktovat místně příslušného okrskáře městské policie, který vás navštíví a evidenční formulář vám pomůže vyplnit. Nakonec objekt označí ve vhodném místě etiketou.

Údaje nutné pro evidenci

 • adresa provozovny a její název
 • jméno a příjmení odpovědné osoby
 • adresa bydliště
 • telefonický, případně jiný kontakt
Vytvořeno 18.3.2016 12:09:11 | přečteno 8559x | Petr Vitvar
load