Prevence kriminality městské policie

Činnost oddělení prevence kriminality při Městské policii v Jablonci nad Nisou spočívá zejména ve využívání nerepresivních prostředků v boji proti kriminalitě, jejichž úkolem je předcházení trestné činnosti.

Z tohoto důvodu je snahou na úseku prevence kriminality aktivně působit na rizikové skupiny obyvatel v Jablonci nad Nisou, kterými jsou především děti, mládež a senioři. Náplní prevence je vytváření programů, které mají za cíl reagovat na negativní vývoj trestné činnosti a specifické problémy našeho města, a tím snižovat míru závažnosti páchané kriminality a naopak zvyšovat pocit bezpečí občanů a snižování počtu těch občanů, kteří jsou kriminalitou ohroženi. Jednotlivé typy a úrovně celostátních preventivních programů, ať již v oblasti situační prevence, které znesnadňují páchání trestné činnosti nebo sociální prevence, zaměřující se na rizikové skupiny obyvatel, jsou základním vodítkem vytváření dílčích projektů a stanovování strategie působení na jednotlivé cílové skupiny v našem městě. Důležitou část prevence zde sehrávají i prováděné akce směřující k informování občanů o možnostech a způsobech ochrany před trestnou činností a dalšími negativními vlivy. Děje se tak formou pořádání různých besed a přednášek v mateřských, základních a středních školách, klubech důchodců nebo v jiném společenství seniorů. Jejich cílem je seznámení dětí, mládeže a seniorů s činností městské policie, zvyšování jejich právního vědomí a informování o možnostech bezpečného chování a o mnohém nebezpečí, se kterým se děti i dospělí mohou setkat.

Vytvořeno 30.3.2009 17:15:06 | přečteno 16575x | Petr Vitvar
load