Kamerový systém

Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS)

Městská policie disponuje celkem 36 kamerovými body s různými druhy kamer, moderním záznamovým zařízením a také jednou kamerou mobilní.

Uživatelem kamerového systému jsou:

  • Orgány krizového řízení magistrátu Jablonec n. N.
  • Městská policie
  • Policie České republiky
  • Hasičský záchranný sbor ČR
  • Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje - výjezdní pracoviště Jablonec n. N.

Priorita přístupu jednotlivých složek ke kamerovému systému je dána dle požadavků zadavatele, tedy města Jablonec nad Nisou, a má svou logickou strukturu.

Otočné kamery

Otočné kamery prioritně sledují dění v jednotlivých městských lokalitách. Nepřetržitou obsluhu zajišťuje městská policie, která má k dispozici ovládací software a prvky a je schopna reagovat na náhle vzniklé situace (např. narušení veřejného pořádku, komplikace v dopravě, pouliční kriminalita).

Statické kamery

Statické kamery jsou cíleně umístěny na vybraných místech s předpokládanou vysokou koncentrací osob nebo na místech se zvláštním významem (např. důležité dopravní uzly). Podporuje ucelený přehled o celkové situaci na různých místech města (např. dopravní propustnost komunikací, velká shromáždění osob). Spojení otočné a statické kamery v těchto bodech jsou velmi podstatná pro sledování celkové situace ve strategických místech při vzniku mimořádných událostí, jako jsou živelné pohromy, průmyslové havárie, dopravní nehody s únikem nebezpečných látek, technologické havárie, požáry atd. Jejich prostřednictvím je možné získávat údaje o momentální situaci a okamžitě reagovat - např. určit příjezdové trasy zásahových vozidel.

Mobilní kamera

Je umístěna dle potřeby na místa v katastru města.

Kamery s lokálním datovým uložištěm

Význam kamer s lokálním datovým úložištěm tkví v možnostech posouzení situace ex post. Tedy například - dojde ke spáchání trestného činu a určují se odjezdové a příjezdové trasy pachatelů nebo se posuzují způsoby řešení mimořádných událostí složkami IZS. Díky datům z úložišť těchto kamer je tak možné zpětně hodnotit oprávněnost a efektivitu přijatých opatření nebo získávat poznatky o pachatelích protiprávního jednání. Takové informace slouží ke zvýšení efektivity činnosti a přijetí opatření zainteresovaných složek do budoucna.

ikona souboruMapa rozmístění kamer MKDS

Logo - Regionální operační program NUTS II SeverovýchodLogo - EU - ivestice do vaší budoucnosti
Vytvořeno 3.3.2011 12:39:39 - aktualizováno 21.12.2016 9:35:04 | přečteno 22057x | Petr Vitvar
load