Dětské dopravní hřiště

Dětské dopravní hřiště se nachází v ulici Podskalí 9 v Jablonci nad Nisou. Od ledna 2007 spadá pod správu Městské policie Jablonec nad Nisou.

Ve dnech školního vyučování probíhá systematická výuka dopravní výchovy čtvrtých ročníků základních škol a navíc lze pokrýt i výuku ročníků třetích, která sice není povinná, ale je též důležitá. Žáci zde absolvují pět dvouhodinových lekcí. Výuka se dělí na teoretickou část, která se koná v učebně převážně v zimních měsících a výuku praktickou, při níž děti jezdí na kole a učí se znát pravidla silničního provozu nejen pro cyklisty. V měsících květnu a červnu zakončí děti výuku před policisty závěrečným testem a jízdou na kole podle pravidel silničního provozu. Jakmile žák splní obě tyto části (test i jízdu na kole), obdrží Průkaz cyklisty. Pokud některý z žáků Průkaz cyklisty napoprvé nezíská, má možnost opravných zkoušek na začátku příštího školního roku. Rozpisy opravných termínů rozesílá městská policie všem jabloneckým i mimojabloneckým základním školám. U zkoušek jsou přítomni nejen strážníci Městské policie Jablonec nad Nisou, ale i Policie České republiky.

Dětské dopravní hřiště o letních prázdninách

Od srpna je hřiště pro veřejnost přístupné každý čtvrtek od 9 do 16 hodin. Kola i přilby mohou děti zapůjčit přímo na hřišti, vstup se neplatí. 

Další informace 

Dětské dopravní hřiště

, autor: archiv MP

Dětské dopravní hřiště

 
, autor: archiv MP

Křižovatka se semafory

 
, autor: archiv MP

Hrací prvky

 
, autor: archiv MP

Děti mají k dispozici kola i koloběžky

 
, autor: archiv MP

Na provoz dohlíží strážníci městské policie

 
, autor: archiv MP

Přestávka na svačinu

 
 
Vytvořeno 30.3.2009 17:15:00 - aktualizováno 28.6.2019 12:24:28 | přečteno 26019x | Petr Vitvar
load