Městská policie

Strážníci MP

Kontakty

Kontakty na městskou policii
Zprávy MP

Zprávy městské policie

Tiskové zprávy týkající se městské policie
Hlídka MP

Okrskáři

Kontaktní osoba městské policie v daném regionu, která dobře zná složení obyvatel, aktivní firmy, problematické zóny lokality ...
Kamerový systém

Městský kamerový dohlížecí systém

Městská policie disponuje celkem 35 kamerovými body s různými druhy kamer a moderním záznamovým zařízením.
Dětské dopravní hřiště

Dětské dopravní hřiště

Dětské dopravní hřiště se nachází v ulici Podskalí 9 v Jablonci nad Nisou. Od ledna 2007 spadá pod správu Městské policie Jablonec nad Nisou ...
Prevence

Prevence kriminality

Činnost oddělení prevence kriminality při Městské policii v Jablonci nad Nisou spočívá zejména ve využívání nerepresivních prostředků v boji proti kriminalitě, jejichž úkolem je předcházení trestné činnosti ...
Úkoly MP

Úkoly městské policie

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města a plní další úkoly, pokud tak stanoví zákon o obecní policii nebo zvláštní zákon ...
load