Energetika

Řešení mimořádných situací v distribuční soustavě

Typy událostí v distribuční soustavě

Porucha

Neplánovaná událost, která má za následek poškození či omezení standardního provozu zařízení distribuční soustavy.

Zvýšená poruchovost

Stav v distribuční soustavě, kdy došlo ke kumulaci poruch.

Kalamitní stav

Stav v distribuční soustavě při nadměrné kumulaci poruch obvykle způsobený klimatickými jevy, který není za běžných podmínek řešitelný v zákonem daném čase.

Předcházení stavu nouze

Stav vyhlašovaný provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy v případech, kdy hrozí reálné riziko vzniku stavu nouze.

Stav nouze

Stav vyhlašovaný provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy za podmínek vymezených energetickým zákonem.

Připravte se na případné výpadky elektřiny

 1. Sledujte www.cezdistribuce.cz.
 2. Dobijte svůj mobilní telefon a popř. powerbanku.
 3. Připravte si přenosné svítilny a náhradní baterie, popř. svíčky.
 4. Pokud vlastníte mobilní náhradní napájecí zdroj, zkontrolujte jeho stav.
 5. Dotankujte pohonné hmoty (zdroj, auto apod.).
 6. V případě vícedenního výpadku elektřiny budete pravděpodobně muset řešit zdroj pitné vody (balená pitná voda, připojení napájecího zdroje k čerpadlu z vrtu), zdroj tepla (dřevo do krbových kamen, spacáky), na vaření campingový vařič či venkovní gril. Nezapomeňte na dostatečnou zásobu pravidelně užívaných léků.
 7. Jako zdroj informací lze využít přenosné rádio na baterie.

Obecný postup při výpadku elektřiny

Při výpadku elektřiny nejprve zkontrolujte, zda se přerušení dodávek elektřiny týká pouze vašeho odběrného místa, nebo i širšího okolí (např. ověřením, zda svítí soused, světlo na chodbě, jede výtah apod.), a postupujte dle níže uvedeného:

LOKÁLNÍ VÝPADEK

(elektřina nejde jen u mne doma)

 1. Zkontroluji svůj hlavní jistič přecvaknutím do polohy VYPNUTO/OFF a následně do polohy ZAPNUTO/ON.
 2. Ověřím, zda jsem uhradil veškeré platby za elektřinu.
 3. V případě, že zjistím nesrovnalosti v platbách, kontaktuji svého obchodníka s elektřinou.
 4. Pokud jsou platby v pořádku, zkontaktuji poruchovou linku distributora.

PROBLÉM NENÍ V MÉM ODBĚRNÉM MÍSTĚ

Porucha

Případné poruchy je možné nahlásit na naši bezplatnou kontaktní linku. Registrované uživatele informujeme o poruše prostřednictvím SMS.
Při kalamitním stavu v distribuční soustavě informujeme o poruchách na www.cezdistribuce.cz prostřednictvím médií a sociálních sítí. Během těchto plošných výpadků elektřiny nás kontaktujte v nezbytných případech nebo pokud máte informace, které nám pomohou poruchy odstranit.

Nahlášení poruchy
800 850 860

Budeme se ptát na:

 • vaše jméno a příjmení, popř. jinou identifikaci dotčeného odběrného místa
 • adresu a popis místa, kde došlo k poruše
 • upřesnění poruchy

Plánované přerušení

Pro zajištění spolehlivých a bezpečných dodávek elektřiny se provádí pravidelná údržba. Ta někdy vyžaduje krátkodobá přerušení dodávek elektřiny. Plánované přerušení je oznámeno na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz či distribučním portálu (DIP). Registrovaní uživatelé mohou být informováni také e-mailem nebo SMS.

V případě ohrožení života či majetku obyvatel kontaktujte tísňovou linku 112.

Další informace ke stažení

Vytvořeno 13.12.2018 9:42:06 | přečteno 2271x | Petr Vitvar
Štítky: bezpečnost
 
load