Elektronická podatelna

Přijímání datových zpráv v podmínkách Magistrátu města Jablonec nad Nisou.
  1. Magistrát provozuje jednu elektronickou podatelnu, která je určena pro příjem datových zpráv.
  2. Adresa elektronické podatelny: epodatelna@mestojablonec.cz.
  3. Velikost datové zprávy včetně součtu velikostí všech příloh nesmí přesáhnout 25 MB.
  4. Kontaktní místo, dotazy týkající se provozu elektronické podatelny: Jitka Roubíčková, podatelna, přízemí budovy radnice, tel. 483 357 260. Pracovní doba: Po, St: 8 - 11:30, 12:30 - 17:00.
  5. Na doručenou datovou zprávu bude adresátovi zaslána potvrzující odpověď.
  6. Elektronická podatelna není určena pro příjem reklamních, komerčních a obchodních zpráv. Takovéto podání je odmítnuto a dále se s ním nepracuje.
  7. Přípustné formáty datové zprávy: PDF, DOCX/DOC, XLSX/XLS, ODT, ODS, RTF, TXT HTML/HTM, JPG/JPEG, PNG, TIF/TIFF, GIF. Komprimované přílohy ve formátech ZIP, ARJ, RAR apod. nejsou podporovány.
  8. V datové zprávě ani v přílohách není z bezpečnostních důvodů dovoleno používat odkazy na jiné zdroje (např. odkaz na stažení souboru apod.).
  9. V případě, že Magistrát jako příjemce datové zprávy zjistí chybný formát datové zprávy nebo skutečnosti, které by mohly poškodit informační systém příjemce nebo jeho části, odmítne její přijetí.
  10. Vůči Magistrátu lze činit úkony v elektronické podobě podle zák. č. 500/2004 Sb., Správní řád a zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád.