Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 191

Kód životní situace: VIS03

Výpis z živnostenského rejstříku přes Czech POINT

O výpis z živnostenského rejstříku lze žádat buď na živnostenském úřadě nebo přes službu Czech POINT. Tento návod popisuje řešení přes službu Czech POINT.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Přes službu Czech POINT může žádat o ověřený výstup z informačního systému veřejné správy kdokoliv.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Správní a jiné poplatky:

100,- Kč za jeden výpis. Poplatek se platí v hotovosti přímo ve vnitřním informačním středisku.

Za správnost návodu odpovídá - obecně: informační středisko magistrátu

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Helena Fridrichová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 16.5.2008

Datum poslední aktualizace: 12.10.2021