Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Tiskopisy receptů a žádanek s modrým pruhem

Prodej a evidence tiskopisů receptů a žádanek s modrým pruhem na léčiva obsahující návykové látky uvedené v příloze č. 1 nebo 5 nařízení vlády o seznamu návykových látek zařízením zdravotních služeb dle zákona 167/1998 Sb. v platném znění.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Tiskopisy receptů a žádanek s modrým pruhem mohou objednávat a odebírat od místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností pouze osoby uvedené v § 5 odst. 2 písm. a) a b) tohoto zákona prostřednictvím svých pověřených zástupců.


Podmínky a postup řešení:

Oprávněná osoba předem objedná písemně nebo telefonicky požadovaný druh a počet bloků tiskopisů.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Objednat tiskopisy.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Pondělí a středa od 8.00 - 11.30 hod. a 12.30 - 17.00 hod., v jiné dny po předchozí telefonické domluvě.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Oprávněná osoba: občanský průkaz, platné oprávnění k poskytování zdravotních služeb, finanční hotovost na nákup tiskopisů. Pověřený zástupce: doklady viz výše + plnou moc k nákupu tiskopisů vystavenou oprávněnou osobou.

Správní a jiné poplatky:

Aktuální prodejní cena tiskopisů: 1 blok receptů (25 kusů) - 35,- Kč 1 blok žádanek (25 kusů) - 69,- Kč Po vystavení písemného potvrzení I. Slámovou se poplatek (cena za tiskopisy dle odebraného množství) hradí hotově na vnitřním informačním středisku v přízemí budovy Magistrátu města Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 19. Po předložení dokladu o zaplacení I. Slámové jsou tiskopisy následně vydány.

Lhůty pro vyřízení:

Po objednání tiskopisů v dohodnutém termínu.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon 167/1998 Sb. v platném znění.

Informace z jiných zdrojů:

  • Odbor zdravotnictví Krajského úřadu Libereckého kraje.
    www.kraj-lbc.cz

Datum poslední aktualizace: 7.10.2020