Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Hromadná připomínka

Hromadná připomínka musí být formulována jednoznačně a konkrétně. Musí obsahovat návrh řešení ve věcech veřejného či společného zájmu, které kompletně spadají do působnosti zastupitelstva města.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická nebo právnická osoba uvedená v uplatněném dokumentu hromadné připomínky (tato osoba uvede jméno, příjmení, adresu a telefonní kontakt).

Podmínky a postup řešení:

Hromadná připomínka musí být formulovaná jednoznačně a konkrétně. Musí obsahovat návrh řešení a být podepsaná 300 občany města, kteří uvedou jméno a příjmení, rok narození, trvalé bydliště v Jablonci nad Nisou nebo 20 právnickými osobami se sídlem v Jablonci nad Nisou, které uvedou název obchodní firmy, IČ, sídlo a podpis statutárního orgánu. Po posouzení náležitostí podání oddělením interního auditu a stížností magistrátu bude dokument předložen poradě vedení, která určí příslušného politika (primátora či náměstka), který ji předloží k projednání na nejbližší jednání zastupitelstva města.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Uplatněním písemné hromadné připomínky na magistrátu - poštou, osobním předáním.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Lhůty pro vyřízení:

Hromadná připomínka musí být vyřízena do 90 dnů ode dne podání.

Datum poslední aktualizace: 11.2.2014