Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Kvalifikovaná žádost

Kvalifikovaná žádost je žádost o projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou města nebo zastupitelstvem města.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická nebo právnická osoba určená v podání kvalifikované žádosti (tato osoba uvede jméno, příjmení, adresu a telefonní kontakt).

Podmínky a postup řešení:

Kvalifikovanou žádost musí podepsat alespoň 0,5 %občanů obce, kteří dovršili 18 let věku. Žádost by měla obsahovat podpisový arch, kde musí být uveden předmět, kterého se žádost týká, dále občan uvede jméno a příjmení, rok narození, trvalé bydliště v Jablonci nad Nisou a podpis. Žádost by měla být adresována příslušnému orgánu obce (radě či zastupitelstvu) a měl by z ní jasně vyplývat požadavek. Po posouzení žádosti oddělením interního auditu a stížností magistrátu je dokument postoupen nejbližší poradě vedení, která dle obsahu určí příslušnosti a zařadí ji do programu jednání rady či zastupitelstva města.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Uplatnění písemné kvalifikované žádosti na magistrátu - poštou, osobním předáním.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Lhůty pro vyřízení:

Kvalifikovaná žádost musí být vyřízena do 60 dnů ode dne podání pro záležitosti určené radě, do 90 dnů ode dne podání pro záležitosti určené zastupitelstvu.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Dle § 16 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v pl. zn.

Datum poslední aktualizace: 11.2.2014