Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Pronájem hrobového místa

Postup při uzavírání nájemních smluv na hřbitovech v Jablonci nad Nisou (hlavní a urnový, Jablonecké Paseky, Rýnovice, Proseč, Vrkoslavice a Kokonín).

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Nový nájem - osoba starší 18 let. Prodloužení nájemní smlouvy - vlastník hrobového zařízení případně druhá osoba uvedená v původní nájemní smlouvě. Úmrtí nájemce - dědic hrobového zařízení.

Podmínky a postup řešení:

Nájemní smlouva na pronájem hrobového místa na hřbitovech v Jablonci n.N. se uzavírá na dobu určitou tj. 10 let. Na základě této smlouvy vznikne nájemci právo umístit na pronajatý pozemek hrob (hrobové zařízení).

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osobní návštěva na hřbitovní správě.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Hřbitovní správa, Na Roli 52, Jablonec nad Nisou
  Úřední hodiny:
  PO, ST 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 hodin
  ÚT, ČT, PÁ po telefonické dohodě.
  Tel.: 483 314 000

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • Nová nájemní smlouva - občanský průkaz
 • Prodloužení nájemní smlouvy - původní nájemní smlouva, občanský průkaz
 • Změna nájemce z důvodu: - úmrtí původního nájemce - rozhodnutí o ukončení dědického řízení, občanský průkaz - prodeje hrobového zařízení - kupní smlouva, občanský průkaz

Můžete využít tuto elektronickou službu:

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Datum poslední aktualizace: 26.10.2021