Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Výpis z obchodního rejstříku

Obchodní rejstřík je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích. O výpis z této databáze lze žádat prostřednictvím služby Czech Point.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Každý, kdo o to požádá.

Podmínky a postup řešení:

Vydán může být výpis platných informací o firmě k aktuálnímu datu nebo úplný výpis, zde jsou uvedeny všechny informace, které byly zapsány v obchodním rejstříku po dobu existence firmy.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žádost je třeba podat osobně.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Pondělí, středa: 8:00 - 17.30
    Úterý, čtvrtek, pátek: 8:00 - 15.00
    Kontaktní středisko magistrátu

  • Pondělí, středa: 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00
    Úterý, čtvrtek, pátek: 8.00 - 11.30 12.30 - 14.00

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Je třeba znát identifikační číslo organizace.

Správní a jiné poplatky:

- 100,- Kč za jeden výpis - poplatek se platí v hotovosti přímo ve vnitřním informačním středisku

Lhůty pro vyřízení:

Výpis je vydán na počkání.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb. § 28a
  • Zákon o informačních systémech veřejné správy č. 365/2000 Sb.

Datum poslední aktualizace: 17.2.2023