14.03.2023 - Technické prostředky k zabránění odjezdu vozidla

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o sdělení níže požadovaných informací. Veškeré dotazy se týkají problematiky technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla dle § 17a zákona o obecní policii (dále jen „TPZOV“). V případě, že vaše obec použití TPZOV nezpoplatnila, odpovězte prosím pouze na dotazy pod č. 4 a 6. Získané odpovědi poslouží jako podklad diplomové práce, jejímž tématem je legalita a proporcionalita použití TPZOV.

1. Jak je určena maximální cena za použití TPZOV?

2. Existuje ekonomická analýza nákladů na použití TPZOV a promítá se do určení výše maximální ceny za použití TPZOV?

3. Jaká je výše:

a. Maximální ceny za použití TPZOV?

b. Celková výše vybraných nákladů za použití TPZOV v roce 2021?

c. Průměrná výše pokuty uložené příkazem na místě za přestupky, při nichž byl, nebo mohl být TPZOV použit v roce 2021?

d. Celková výše vybraných pokut za přestupky uvedené pod písm. c.?

4. Jaké je poměrné zastoupení užití TPZOV podle §17a odst. 1 písm. d) ZOP vůči všem případům užití TPZOV podle § 17a odst. 1 ZOP v roce 2021?

5. Kdo je příjemcem platby za úhradu nákladů na použití TPZOV, resp. podílí se na těchto příjmech nějaké soukromé subjekty?

6. Existuje metodika přiměřenosti použití TPZOV, či jde o volné uvážení strážníka?

Předem děkuji za součinnost.

S pozdravem,

T. B.

Odpověď

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, která byla na Magistrát města Jablonec nad Nisou doručena dne 14.3.2023, Vám poskytuji následující informace:

1. Jak je určena maximální cena za použití TPZOV?

Městská policie Jablonec nad Nisou nemá používání TPZOV zpoplatněné. 

2. Existuje ekonomická analýza nákladů na použití TPZOV a promítá se do určení výše maximální ceny za použití TPZOV?

Ekonomická analýza nákladů neexistuje, neboť Městská policie Jablonec nad Nisou nemá používání TPZOV zpoplatněné.

3. Jaká je výše:

        a. Maximální ceny za použití TPZOV?

        b. Celková výše vybraných nákladů za použití TPZOV v roce 2021?

        c. Průměrná výše pokuty uložené příkazem na místě za přestupky, při nichž byl, nebo mohl být TPZOV použit v roce 2021?

        d. Celková výše vybraných pokut za přestupky uvedené pod písm. c.?

Městská policie Jablonec nad Nisou nemá používání TPZOV zpoplatněné.

4. Jaké je poměrné zastoupení užití TPZOV podle §17a odst. 1 písm. d) ZOP vůči všem případům užití TPZOV podle §17a odst. 1 ZOP v roce 2021?

Dle §17a odst. 1 písm. d) nebyl Městskou policií Jablonec nad Nisou v roce 2021 řešen žádný případ, veškeré přestupky jsou řešeny dle §17a odst. 1 písm. a) - c) zákona č. 553/1991 Sb.

5. Kdo je příjemcem platby za úhradu nákladů na použití TPZOV, resp. podílí se na těchto příjmech nějaké soukromé subjekty?

Městská policie Jablonec nad Nisou nemá používání TPZOV zpoplatněné.

6. Existuje metodika přiměřenosti použití TPZOV, či jde o volné uvážení strážníka?

Vnitřní metodika použití TPZOV není vypracována, strážníci jsou proškolení k manipulaci s TPZOV. Každý strážník je při použití TPZOV limitován dodržováním zákonných oprávnění, která použití tohoto prostředku upravují.

S pozdravem

Ing. Martina Vacková
vedoucí odboru kancelář tajemníka