Do ulic města se vydají Peeři

26.05.2023 - Jablonec nad Nisou podpořil prostřednictvím individuální dotace Peer program. Jde o projekt pro neorganizované děti a mládež v jabloneckých ulicích, jehož nositelem je Diakonie ČCE – středisko Jablonec nad Nisou. Město na něj poskytne z rozpočtu necelých 380 tis. korun. 

Dotace je určená na pilotní projekt dvou terénních Peer pracovníků na půl úvazku, kteří budou pracovat v podvečerních hodinách na veřejných prostranstvích města. „Cílem je navázat kontakt s neorganizovanými skupinami dětí a mládeže, kteří tráví většinu volného času na ulici, vyvolávají konflikty, mají problémy se zákonem nebo narušují veřejný pořádek. Úkolem Peer pracovníků v terénu bude zjišťovat, proč se tak chovají, navrhovat i organizovat jiné možnosti, jak volný čas trávit,“ říká Jana Hamplová, jablonecká náměstkyně pro oblast humanitní. Projekt vyšel z jednání komise prevence kriminality a Diakonie ČCE - středisko Jablonec nad Nisou na něm bude spolupracovat s městskou policií. Měl by být jednou z možností, jak řešit současný stav chování dětí a mladistvých ve městě.

A kdo je Peer pracovník? Obecně je Peer konzultant člověk se zkušeností s duševním onemocněním, kterou využívá ve prospěch druhých.