Jazyková verze: CZENDEPL

Po dvaceti letech má Jablonec nad Nisou nový územní plán

Územní plán - ilustrační obrázek, autor: Ondřej Dostál
19.05.2017 - Jablonečtí zastupitelé 18. května schválili nový Územní plán Jablonce nad Nisou. Podnět na jeho pořízení schválilo zastupitelstvo 13. prosince 2007. Po deseti letech intenzivní práce má město moderní strategický dokument.

Dosud platný územní plán (ÚP) města byl z roku 1998. „Jedním z důležitých požadavků na nový územní plán bylo zohlednění koncepčních a rozvojových materiálů města zpracovaných v letech 2003 – 2009,“ říká náměstek primátora Lukáš Pleticha.

Plán řeší celé správní území města Jablonec nad Nisou, zahrnující osm katastrálních území - Jablonec nad Nisou, Jablonecké Paseky, Kokonín, Lukášov, Mšeno nad Nisou, Proseč nad Nisou, Rýnovice a Vrkoslavice. „Schválit územní plán v květnovém termínu bylo jednou z podmínek čtyřmilionové dotace. Ta mluvila jasně – nejzazší termín schválení plánu je květen 2017 s tím, že nabyde účinnosti v červnu 2017,“ vysvětluje vedoucí oddělení dotací Iveta Habadová.

„Územní plán byl schválen naprostou většinou zastupitelů, což je pro mě velmi potěšující zpráva. Stejně jako to, že se nám podařilo využít dotaci na jeho zpracování,“ říká primátor Petr Beitl. „Pevně věřím, že tento územní plán povede k rozkvětu Jablonce a děkuji všem, kteří se na jeho tvorbě podíleli,“ dodává Beitl.

Vydáním nového ÚP Jablonec nad Nisou a nabytím jeho účinnosti pozbývá platnost územní plán schválený 8. října 1998 včetně jeho změn.

První zmínka už v roce 2007

„Na přípravě nového územního plánu se pracuje od roku 2009, avšak úplně první rozhodnutí padlo už v roce 2007 při schválení podnětu na jeho pořízení v zastupitelstvu města,“ vzpomíná náměstek Lukáš Pleticha. Zpracováním nového územního plánu byla na základě výběrového řízení pověřená odborná firma SAUL, s. r. o., z Liberce, vyhodnocením vlivů konceptu ÚP na udržitelný rozvoj území včetně doplňků Pavel Bauer z liberecké společnosti EKOBAU.

Na projekt Zpracování nového územního plánu Jablonec nad Nisou získalo město v únoru 2011 čtyřmilionovou dotaci z EU a ČR v rámci Integrovaného operačního programu. V létě téhož roku prošel koncept územního plánu včetně vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj území čtyřmi informativními besedami s občany v lokalitách (Proseč n. N.; centrum, Žižkův Vrch a Jablonecké Paseky; Vrkoslavice a Kokonín; Mšeno, Rýnovice a Lukášov) a celý proces vyvrcholil veřejným projednáním v Eurocentru 17. srpna 2011. „Informativní besedy jsme pořádali nad rámec zákona. Chtěli jsme tento dokument připravit skutečně dobře s ohledem na občany. Teprve veřejné projednávání nám ukládal zákon,“ připomíná Michaela Smrčková.

Pokyny pro zpracování návrhu ÚP schválili zastupitelé v lednu 2012. „V nich byly formulované úkoly pro urbanisty z firmy Saul, s. r. o., ke zpracování finální etapy nového územního plánu,“ vysvětluje Smrčková. Po pěti měsících intenzivní práce jak na vlastním návrhu řešení, tak na vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území od firmy EKOBAU, respektive jeho dodatku pro nové zastavitelné lokality, předala firma SAUL kompletní návrh ÚP městu a tím se v červnu 2012 naplnil dotační titul.

Stanoviska, připomínky, námitky

V září 2012 proběhlo společné neveřejné jednání o návrhu ÚP pro dotčené orgány, krajský úřad a okolní obce. „Tím se odstartoval další pětiměsíční proces, kdy bylo třeba shromáždit stanoviska dotčených orgánů, uspořádat sérii dohodovacích jednání a na jejich základě zajistit první kolo úpravy dokumentace pro veřejné projednání,“ konstatuje Smrčková.

Druhá úprava dokumentace, kterou iniciovalo nové politické vedení po komunálních volbách na podzim roku 2014, se týkala zejména veřejné dopravní a technické infrastruktury, konkrétně prodloužení tramvajové trati do centra města, vymezení dopravního koridoru pro tzv. výstup Pod Baštou, vymezení územní rezervy pro tzv. západní obchvat a vymezení koridoru územní rezervy pro variantu odkanalizování místní části Kokonín na čističku odpadních vod v Rychnově u Jablonce nad Nisou.

Na základě posouzeného a upraveného návrhu ÚP připravilo oddělení územního plánování veřejné projednání návrhu územního plánu a v září 2015 odstartovalo další kolo čtyř informativních besed o něm. Vlastní veřejné projednávání plánu včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území proběhlo 7. října 2015.

„Z vyhodnocených stanovisek dotčených orgánů, závěrů dohodovacích jednání a obdržených námitek a připomínek bylo nutné zajistit další úpravu dokumentace a uspořádat opakované a zároveň poslední veřejné projednání návrhu ÚP, které se konalo 22. srpna 2016 a jeho předmětem byly pouze ty části územního plánu, jež byly od posledního veřejného projednání 7. října 2015 změněné," uzavírá vedoucí oddělení územního plánování Michaela Smrčková.

Loga IPRM - EU - MMR 2012

Projekt "Zpracování nového územního plánu Jablonec nad Nisou" byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a Ministerstva pro místní rozvoj.

Další informace

19.5.2017 8:12:56 | přečteno 259x | Petr Vitvar
Štítky: územní plánování
 
 
Jablonec nad Nisou - znak města
Magistrát města Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 19
467 51 Jablonec nad Nisou

telefon: +420 483 357 111
fax: +420 483 357 353
e-mail: mujablonec@mestojablonec.cz

e-podatelna: epodatelna@mestojablonec.cz
ID datové schránky: wufbr2a

Úřední hodiny

pondělí a středa:
8:00–11:30 a 12:30–17:00 h

budova Komenského 8:
pondělí, středa: 8–17 h
úterý, čtvrtek, pátek: 8–14 h
sobota (1. v měsíci): 8–12 h
pátek před úřední sobotou zavřeno

 
load