Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Peněžitý dar z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou

Peněžitý dar se poskytuje zpravidla na akce propagující a reprezentující statutární město Jablonec nad Nisou v České republice i zahraničí, na akce se záštitou statutárního města Jablonec nad Nisou, na účast na významné mezinárodní soutěži, jako ocenění za významný úspěch nebo činnost, na podporu veřejně prospěšné činnosti a na řešení mimořádné situace.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Právnická a fyzická osoba.

Podmínky a postup řešení:

Podmínkou pro případné poskytnutí peněžitého daru je bezdlužnost vůči statutárnímu městu nebo jím zřízeným organizacím a založeným společnostem.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním písemné žádosti, a to osobně nebo poštou (na adresu Magistrát města Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 19, 466 01  Jablonec nad Nisou), dále prostřednictvím datové schránky MMJN (ID datové schránky: wufbr2a) a nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem (na adresu epodatelna@mestojablonec.cz).

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádost vyplněnou na předepsaném formuláři.

Lhůty pro vyřízení:

Oznámení o schválení poskytnutí či neposkytnutí peněžitého daru:

  • sdělení o nevyhovění žádosti písemně do 30 dnů ode dne rozhodnutí Rady města nebo Zastupitelstva města
  • oznámení o schválení peněžitého daru e-mailem s výzvou k uzavření smlouvy

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Poskytnutí peněžitého daru do výše 20 000 Kč schvaluje Rada města, poskytnutí peněžitého daru nad 20 000 Kč schvaluje Zastupitelstvo města.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

Datum poslední aktualizace: 5.1.2022

Datum konce platnosti návodu: 31.12.2022

load