Životní situace

Ztráta dokladů o vzdělání v základní škole

Podmínky vydání stejnopisu vysvědčení
load