Životní situace

Podpora při péči o děti ve věku 2-5 let

Ve školním roce 2022/2023 přispívá statutární město Jablonec nad Nisou na školné v soukromých zařízeních poskytujících výchovně-vzdělávací služby a zaregistrovaných u města Jablonec nad Nisou částkou 1 000 Kč/měsíc pro dítě ve věku od 2 do 5 let. Podpora se týká dětí zaměstnaných rodičů s trvalým pobytem v Jablonci nad Nisou.

Provoz mateřských škol v době hlavních prázdnin

V období od 10.07.2023 do 18.08.2023 přeruší provoz všechny jablonecké mateřské školy.

Zákonní zástupci mohou v týdnech 10.-14.7.2023, 17.-21.7.2023 a 7.-11.8.2023 využít náhradního provozu v tzv. "Prázdninových týdnů s Vikýřem". Tuto službu zajišťuje DDM Vikýř jako náhradu v době přerušení provozu v mateřských školách v Jablonci nad Nisou.

Zabezpečení dětí předškolního věku a žáků 1. tříd základních škol v době hlavních prázdnin

V době hlavních prázdnin mohou zákonní zástupci dětí MŠ a 1. tříd ZŠ využít nabídky příměstských táborů dotovaných městem.

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ pro školní rok 2023/2024

Zápis dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v Jablonci nad Nisou.

Ztráta dokladů o vzdělání v základní škole

Podmínky vydání stejnopisu vysvědčení
load