Životní situace

Podpora při péči o děti ve věku 2-5 let

Ve školním roce 2021/2022 přispívá statutární město Jablonec nad Nisou na školné v soukromých zařízeních poskytujících výchovně-vzdělávací služby a zaregistrovaných u města Jablonec nad Nisou částkou 1 000 Kč/měsíc pro dítě ve věku od 2 do 5 let. Podpora se týká dětí zaměstnaných rodičů s trvalým pobytem v Jablonci nad Nisou.

Zabezpečení dětí předškolního věku a žáků 1. tříd základních škol v době hlavních prázdnin

V době přerušení provozu mateřských škol o hlavních prázdninách mohou zákonní zástupci dětí využít nabídky příměstských táborů dotovaných městem.

Ztráta dokladů o vzdělání v základní škole

Podmínky vydání stejnopisu vysvědčení
load